Project detail

Provedení studie kontroly kontaminace povrchu struktur a výroby

Duration: 18.02.2016 — 31.12.2017

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder

Mark

SR13657119

Default language

Czech

People responsible

Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-04-24 - not assigned)

Results

KOUTNÝ, D. D26 - Hybrid Lattice Component Manufacturing Report. Brno: VUT v Brně, 2017.
Detail