Project detail

Diagnostika a lokalizace částečných výbojů

Duration: 11.11.2017 — 15.12.2017

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder

Mark

SR13757223

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2018-04-11 - not assigned)