Project detail

Vývoj vysoce odolného správkového kompozitu pro rekonstrukce objektů z taveného čediče s využitím druhotných surovin

Duration: 01.03.2018 — 28.02.2019

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

On the project

Cílem předloženého projektu je vývoj správkového kompozitu, který bude určen především pro sanaci objektů z taveného čediče. Po nanesení a následném vytvrzení musí vyvinutý materiál zacelit a přiblížit se k vlastnostem původního materiálu z taveného čediče. Dílčím cílem projektu je snaha využít co největší množství druhotných surovin za účelem zlepšení ekologických a ekonomických aspektů výroby správkového kompozitu. Nové hmoty budou použitelné v prostředí s náročnými požadavky.

Mark

FAST-J-18-5343

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Results

HODUL, J.; MÉSZÁROSOVÁ, L.; DROCHYTKA, R. Monitoring the long-term durability and microstructure of polymer concrete patching materials with high content of secondary raw materials using advanced methods. In Construmat 2018. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. United Kingdom: IOP Publishing, 2018. p. 1-6. ISSN: 1757-8981.
Detail

MELICHAR, J.; HODUL, J.; BERGEROVÁ, K.; DROCHYTKA, R. Development of new adhesives with share of secondary raw materials for depositing of non-absorbent facing elements in aggressive environments. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 82-87. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; MAJEROVÁ, J. Trenchless Sewer Rehabilitation Methods and Solving Diversity of Cured Sleeves thickness. In Rehabilitation and Reconstruction of Buildings II. Key Engineering Materials (print). Michaela Dvorakova, Rostislav Drochytka and Jan Vanerek. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2019. p. 109-114. ISBN: 978-3-0357-1492-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

HODUL, J.; ŽLEBEK, T.; DROCHYTKA, R. Possibilities of filling polymeric anchors with secondary raw materials with effect on price and final parameters. Advanced Materials Letters, 2018, vol. 1, no. 10, p. 29-34. ISSN: 0976-3961.
Detail