Project detail

Analýza dynamické odezvy železniční tratě na zatížení pomocí vybraných nelineárních časově frekvenčních postupů.

Duration: 01.03.2018 — 28.02.2019

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2018-01-01 - 2019-12-31)

On the project

Podstata projektu spočívá ve využití nelineárních časově frekvenčních postupů založených na Wigner-Villeho transformaci k analýze nestacionárních a transientních signálů probíhajících v konstrukci železniční tratě. Součástí bude teoretický rozbor, výběr nejvhodnější transformace pro analýzu dynamických vlastností a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo a in-situ.

Mark

FAST-S-18-5216

Default language

Czech

People responsible

Nohál Viktor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vukušičová Daniela, Ing. - fellow researcher
Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2018-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2018-01-01 - 2018-12-31)

Results

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V. USE OF THE S-TRANSFORM TO ANALYZE DYNAMIC PARAMETERS OF RAIL FASTENINGS. Akustika, 2018, vol. 29, no. 1, p. 8-14. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V. ANALYSIS OF THE DYNAMIC CHARACTERISTICS IN THE FROG SECTION OF SWITCHES. Akustika, 2019, vol. 31, no. 1, p. 126-135. ISSN: 1801-9064.
Detail

SMUTNÝ, J.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D.; SEELMANN, H. VIBRATION ANALYSIS BY THE WIGNER-VILLE TRANSFORMATION METHOD. Communications, 2018, vol. 20, no. 4, p. 24-28. ISSN: 1335-4205.
Detail

SMUTNÝ, J.; PAZDERA, L.; NOHÁL, V.; VUKUŠIČOVÁ, D. ANALY SIS OF VIBRATIONS ON SELECTED STRUCTURES OF RAILWAYS. Akustika, 2018, vol. 30, no. 2, p. 74-83. ISSN: 1801-9064.
Detail