Project detail

METOP SECOND GENERATION, 3MI Instrument, Filter Wheel Controller (FWC) - třetí etapa

Duration: 10.01.2017 — 31.12.2018

On the project

Vývoj zařízení označovaného jako „3MI Filter Wheel Control Board“ realizované v rámci ve třetí fázi projektu

Description in English
Device development called as „3MI Filter Wheel Control Board“ within third phase of the METOP project

Keywords
vesmírné aplikace

Key words in English
aerospace applications

Mark

MeTop

Default language

Czech

People responsible

Fujcik Lukáš, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Microelectronics
- (2017-01-10 - 2018-12-31)

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2017-01-10 - 2020-12-31)

Results

FUJCIK, L.; BOHRN, M.; PAVLÍK, M.; DVOŘÁK, V. Annual report for MeTop project - third phase. 2017. p. 1-58.
Detail

FUJCIK, L.; PRISTACH, M.: ADDF Generator; Generátor HW struktur digitálních decimačních filtrů pro obvody ASIC. T10/5.16. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/vyzkum/vysledky/software/. (software)
Detail