Project detail

BOREC - Barevný Obraz v prostředí "Realtime Embedded Computing"

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2020

On the project

Cílem projektu je zkoumat nové metody pořizování a zpracování barevného obrazu a využít výsledky tohoto výzkumu v praktických aplikacích s implementací v reálném čase na embedded systémech. Projekt je zaměřen na barevné/multispektrální obrazy (B/MO)s větším barevným rozlišením, mající až několik desítek spektrálních složek. Pro dosažení tohoto cíle je třeba zkoumat tři hlavní cílové oblasti: 1) analyzovat vlastnosti snímacích systémů a jimi pořízených multispektrálních obrazů z pohledu vybraných cílových aplikací, 2) prozkoumat vlastnosti a použitelnost barevných osvětlovacích těles, zejména na bázi LED a výbojek, 3) provést výzkum metod zpracování obrazu a implementace včetně implementace v embedded systémech v reálném čase, například detekce objektů, extrakci barevné informace, atd.

Description in English
The goal of the project is to develop new methods for colour image acquisition and processing and to apply the results of this research in selected practical applications. The project is aimed at colour image with high colour resolution, with up to several tens colour components. To reach the goal, it is necessary to address three main areas: first, to analyze the imaging systems and resulting multispectral images from the point of view of the requirements of the target appplications, second, to analyze properties of colour light sources, especially the LED-based ones and the discharge lamps, and, finally, to perform research of the multispectral image-processing methods, e.g. the preprocessing methods, methods for object detection and for colour information extraction, other methods.

Keywords
zpracování barevného obrazu; spektrální zobrazování; detekce objektů; extrakce příznaků; aplikace zpracování multispektrálních obrazů; embedded systémy

Key words in English
color image processing; spectral imaging; object detection; feature extraction; application of multispectral imaging; embedded systems

Mark

TH03010330

Default language

Czech

People responsible

Žára Jiří, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- part funder (2018-01-01 - 2020-12-31)

Results

ČADÍK, M.; SÝKORA, D.; LEE, S. Automated outdoor depth-map generation and alignment. COMPUTERS & GRAPHICS-UK, 2018, vol. 74, no. 3, p. 109-118. ISSN: 0097-8493.
Detail

KOLÁŘ, M.; JURÁNEK, R.; NOSKO, S.; ZEMČÍK, P.: BOREC-hyperspectral; Library for processing multispektral images. Místnost Q201, Fakulta informačních technologií VUT v Brně, Božetěchova 2, 612 66 Brno. URL: https://www.fit.vut.cz/research/product/665/. (software)
Detail