Project detail

Vývoj dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2020

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder

On the project

Dispozice bytových domů z prefabrikovaných stěn je v zásadě svázána nosnými stěnami, nelze vytvářet volnější dispozice. Cílem projektu je upravit nosnou konstrukci stěn tak, aby nosné prvky byly minimalizovány

Keywords
beton, panelová soustava, prefabrikace

Mark

TH03020446

Default language

Czech

People responsible

Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Požár Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Strnad Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šimek Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zich Miloš, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2017-05-11 - not assigned)

Results

NOVÁČEK, J.; ZICH, M.; HASA, M. Nonlinear Model of an Additional Concrete Head and its Comparison with Long-Term Measurements. Slovak Journal of Civil Emgineering, 2018, vol. 26, no. 3, p. 1-10. ISSN: 1210-3896.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. MONTOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE - 2.vydání. stavebnictví. stavebnictví. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2022. 188 s. ISBN: 978-80-7623-082-8.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z. MONTOVANÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE. stavebnictví. stavebnictví. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2018. 188 s. ISBN: 978-80-7204-983-7.
Detail

JANDA, M.; ZICH, M.; DANĚK, P. Experimentální ověření namáhání prefabrikovaných stěnových panelů ze slabě vyztuženého betonu v průběhu výroby, manipulace a přepravy. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 32-37. ISSN: 1213-3116.
Detail

HASA, M.; ZICH, M. Prefabrikované nosníky uložené ozubem – Část 1: Dimenzování metodou příhradové analogie. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 2, s. 52-60. ISSN: 1213-3116.
Detail

HASA, M.; ZICH, M. Prefabrikované nosníky uložené ozubem, Část 2: Experimentální výzkum a numerická analýza. Beton TKS, 2019, roč. 19, č. 3, s. 54-61. ISSN: 1213-3116.
Detail

JANDA, M.; ZICH, M. Experimental verification of properties of concrete mixtures for concrete prefabricated elements. In Advanses and Trends in Engineering Sciences and Technologies III. 3. London IK: CRC Press/Balkema Taylor & Trancis Group. London, UK, 2018. p. 113-118. ISBN: 978-0-367-07509-5.
Detail

ZICH, M.; BAŽANT, Z.; SICHA, J. Stav Číževského desek ve střešních konstrukcích. Materiály pro stavbu, 2019, roč. 25, č. 6, s. 50-53. ISSN: 1213-0311.
Detail

BAŽANT, Z.; ZICH, M.; SICHA, J. POLNÍ ZKOUŠKY VLNITÝCH STŘEŠNÍCH DESEK. In ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 20-28. ISBN: 978-80-214-5750-8.
Detail

JANDA, M.; ZICH, M. Time Development Of Concrete Strength In Comparison With The Development Of Concrete Shrinkage. In Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. 292. Zurich Švýcarsko: Trans Tech Publications, 2019. p. 69-75. ISBN: 978-3-0357-1459-3. ISSN: 1662-9779.
Detail

NOVÁČEK, J.; ZICH, M. Design and in-situ behaviour of additional drop panels. In Proceedings of the fib Symposium 2019. 1. 2019. p. 758-767. ISBN: 978-2-940643-00-4.
Detail

ZICH, M.; STRNAD, J. HAVÁRIE PREFABRIKOVANÉHO PANELU PŘI JEHO MONTÁŽI – POZNÁMKY K NAVRHOVÁNÍ TRANSPORTNÍCH ÚCHYTŮ. In 26. Betonářské dny 2019, sborník príspěvků. 1. Hradce Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 257-262. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail

ZICH, M.; STRNAD, J. MONTÁŽ TRIBUNOVÉHO PANELU – UVOLNĚNÍ ZE ZAVĚŠENÍ. In 11. seminár SANÁCIA BETÓNOVÝCH KONŠTRUKCIÍ. 1. Smolenice: Združenie pre sanáciu betónových konštrukcií pri SZSI v Bratislave, 2019. s. 31-36. ISBN: 978-80-227-4973-2.
Detail

ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; DANĚK, P.; NEČAS, R. ZKOUŠENÍ PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PILÍŘŮ. 26. Betonářské dny 2019 Sborník příspěvků konference. 1. Hradce Králové: Česká betonářská společnost ČSSI, 2019. s. 450-455. ISBN: 978-80-907611-2-4.
Detail

ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; DANĚK, P. TESTOVÁNÍ PREFABRIKOVANÝCH ŽELEZOBETONOVÝCH PILÍŘŮ. Juniorstav 2020. Brno: ECON Publishing, s.r.o.; Pod nemocnicí 590/23; 625 00 Brno, 2020. s. 1-6. ISBN: 978-80-86433-73-8.
Detail

BAŽANT, Z.; NEČAS, R. K problémům stability při zásahu do svahu. In ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2019. s. 15-19. ISBN: 978-80-214-5750-8.
Detail

ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; DANĚK, P.; NEČAS, R. Testing of the Prefabricated Reinforced Concrete Pillars. In 26th Concrete Days. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena, 2020. p. 234-239. ISBN: 978-3-0357-1668-9. ISSN: 1012-0394.
Detail

ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; NEČAS, R. ÚNOSNOST PREFABRIKOVANÝCH PILÍŘŮ V ZÁVISLOSTI NA ZPŮSOBU VYZTUŽENÍ. Betonárske dni 2020 Zborník príspevkov. 1. Bratislava: SPEKTRUM STU, 2020. s. 169-174. ISBN: 978-80-227-5047-9.
Detail

ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; NEČAS, R. VLIVY ROZDÍLNÉHO VYZTUŽENÍ PILÍŘŮ PREFABRIKOVANÝCH PANELŮ S OTVOREM. 27. Betonářské dny 2020 Sborník ke konferenci. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 483-489. ISBN: 978-80-907611-3-1.
Detail

JUŘÍČEK, L.; ZICH, M.; HASA, M.; BOBEK, L.; KOMÁRKOVÁ, P. Prefabrikované nosníky uložené ozubem – nelineární řešení. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2020. s. 240-246.
Detail

JUŘÍČEK, L.; ZICH, M.; HASA, M.; BOBEK, L.; KOMÁRKOVÁ, P. Precast Dapped End – Nonlinear Analysis. In 27th Concrete Days. Zurich Švýcarsko: Solid State Phenomena (volume 322), 2021. p. 234-239. ISBN: 978-80-907611-3-1.
Detail

JANDA, M.; ZICH, M. ČASOVÝ VÝVOJ PEVNOSTI BETONU VE SROVNÁNÍ S VÝVOJEM SMRŠŤOVÁNÍ BETONU. In Betonárské dny 2018. 1. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 319-326. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

ŠIMEK, O.; ZICH, M.; POŽÁR, M.; NEČAS, R. EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘENÍ DODATEČNÉHO PROVÁDĚNÍ OTVORU DO ŽELEZOBETONOVÝCH STĚN. Juniorstav. Brno: Fakulta stavebni VUT v Brne, 2022. s. 204-211. ISBN: 978-80-86433-76-9.
Detail

ŠIMEK, O.; ZICH, M.; JANDA, M.; NEČAS, R. The Influence of Various Types of Reinforcement of the Concrete Pillars of Precast Walls with an Opening. In Solid State Phenomena, Vol. 322. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena (Volume 322), 2021. p. 94-99. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZICH, M.; STRNAD, J.; ŠIMŮNEK, P.; KOLÁČEK, J. Chování vybraných konstrukčních systémů budov při tornádu. TZB-info, 2021, roč. 21, č. 51, s. 1-4. ISSN: 1801-4399.
Detail

ZICH, M.; NEČAS, R.; JANDA, M.; HUML, J.; Vysoké učení technické v Brně a S.O.K. stavební s.r.o. Střítež: Prefabrikovaný stěnový panel. 34855, užitný vzor. (2021)
Detail

ZICH, M.; NEČAS, R.; JANDA, M.; HUML, J.: TH03020446-V001; Dispozičně variabilnější panelové soustavy pro bytové domy - stěnové panely s otvorem. S.O.K stavební Třebíč, VUT Admas Brno - po provedených zkouškách byl vzorek demolován. (funkční vzorek)
Detail