Project detail

NEOHEXT - Vývoj výkonnějšího expandéru na helium

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2019

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder

On the project

Motivací projektu je rozšíření stávajícího portfolia výrobků PBS v oblasti kryogeniky - heliových turboexpanderů o chladícím výkonu cca 2kW na výkon vyšší cca do 5kW. K tomuto je potřeba zvládnout klíčové uzly nového zařízení - brzdu o vyšším výkonu a příslušné uložení rotoru expandéru a tyto ověřit na technologickém zkušebním vzorku. Na základě těchto ověřených klíčových uzlech by mohly být koncipovány nabídky pro uživatele expandérů, kteří potřebují vyšší chladící výkony. Typickými uživateli jsou výzkumné organizace a výrobní podniky (Čína, Indie, USA, Evropa, Japonsko), kteří používají expandéry pro chlazení plynů (převážně helium) ve zkapalnovačích pro nejrůznější účely (např. zajištění supravodivosti - výzkum v oblasti elementární fyziky částic, v lékařství - el. mag. rezonance).

Keywords
helium, expanze, zkapalňování, turboexpander, vířivá brzda

Mark

TH03010221

Default language

Czech

People responsible

Bárta Jan, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mach Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vítek Ondřej, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ondrůšek Čestmír, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units