Project detail

Stroje s vysokou účinností spouštěné ze sítě

Duration: 01.01.2018 — 31.12.2019

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- whole funder (2017-11-10 - not assigned)

On the project

Předmětem řešení je vývoj a výzkum konkurence schopného elektromotoru s vysokou účinností pro přímé připojení k síti. Elektromotor bude řešen jako synchronní s rozběhovou klecí.

Keywords
synchronní motor, přímě spouštění ze sítě, optimalizace, vysoká účinnost

Mark

TJ01000433

Default language

Czech

People responsible

Homolová Romana, Ing. - fellow researcher
Chernyavska Ielyzaveta - fellow researcher
Klíma Jiří, Ing. - fellow researcher
Lolová Iveta, Ing. - fellow researcher
Novotná Veronika, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Toman Marek, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Bárta Jan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

LOLOVÁ, I. Návrh synchronních motorů spouštěných ze sítě s velmi vysokou účinností. In Proceedings of the 25th Conference STUDENT EEICT 2019. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 228-231. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

BÁRTA, J.; TOMAN, M.; LOLOVÁ, I.; BUREŠ, P.; STRATIL, J.; ŠOLTÉS, L. Synchronní stroje spouštěné ze sítě - Souhrnná výzkumná zpráva TJ01000433. 2019.
Detail

HOMOLOVÁ, R. THERMAL MODEL OF LINE START PERMANENT MAGNETSYNCHRONOUS MOTOR AND ITS PRACTICAL VERIFICATION. In Název:Proceedings of the 25thConference STUDENT EEICT 2019. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2019. s. 232-235. ISBN: 978-80-214-5735-5.
Detail

BÁRTA, J.; TOMAN, M.; LOLOVÁ, I.; BUREŠ, P.; STRATIL, J.: LSPMSM-1.5 kW-1500 rpm; Synchronní stroj spouštěný ze sítě 1.5 kW, 1500 ot/min. ÚVEE FEKT, VUT Technická 12, SB 3.42. (funkční vzorek)
Detail