Project detail

Vývoj specifického čtecího zařízení identifikačních průkazů

Duration: 01.09.2017 — 31.12.2018

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- whole funder (2017-09-30 - 2018-12-31)

On the project

Vývoj vlastního čtecího zařízení identifikačních dokladů je unikátním projektem, který umožní vlastní výrobu těchto zařízení na území České republice. Potencionálním uživatelem těchto zařízení je každá společnost, která ve svých produktech vyžaduje identifikaci klienta/zákazníka pomocí bezčipového a nemagnetického průkazu. Takový způsob čtení identifikačních průkazů je vhodný pro všechny úřady (čtení občanských průkazů), nebo lékaře (čtení průkazů zdravotního pojištění). Toto zařízení bude uplatněno v systému Evipa od společnosti Medingo, který slouží ke správě čekajících pacientů v čekárnách u lékaře. Mezi hlavní přínosy oproti dostupnému řešení patří: - Snížení počtu mechanických závad - Možnost ovládat motor zařízení a čtení "per slice"

Keywords
oboustranné čtení; identifikační průkaz; robustní, bezúdržbový; per slice

Mark

TJ01000353

Default language

Czech

People responsible

Březina Tomáš, prof. RNDr. Ing., CSc. - fellow researcher
Guzej Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Ondroušková Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pekárková Eva, Mgr. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Heat Transfer and Fluid Flow Laboratory
- (2017-05-05 - not assigned)

Results

HORSKÝ, M.; KOMÍNEK, J.; GUZEJ, M.; PEKÁRKOVÁ, E.; DUŠEK, M.; OMASTOVÁ, M.: 2018P01; Prototyp čtecího zařízení. společnost Medingo s.r.o.. (prototyp)
Detail