Project detail

Prostorově zakřivené mostní konstrukce podporované kabely

Duration: 01.03.2017 — 28.02.2019

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Podstatou projektu je pomocí analýzy několika vybraných prostorově zakřivených mostních konstrukcí zobecnit postup pro nalezení výchozího stavu konstrukce a tento postup verifikovat na modelech malého měřítka. Součásti analýzy popsaných konstrukcí je i dynamická analýza a její porovnání na modelech.

Description in English
The goal of the research project is to generalize the procedure for finding the initial state of the structure and to verify this on small-scale models by analyzing several selected spatially curved bridge structure. Parts of the analysis of the described structures are also dynamic analysis and its comparison on models.

Mark

FAST-S-17-4580

Default language

Czech

People responsible

Nečas Radim, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Olšák Martin, Ing. - fellow researcher
Zlatuška Karel, Ing. - fellow researcher
Koláček Jan, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Concrete and Masonry Structures
- (2017-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan v kanadském Edmontonu. Beton TKS, 2017, roč. 17, č. 4/2017, s. 22-30. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. 28. Betonářské dny (2022), sborník ke konferenci. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2022. s. 39-53. ISBN: 978-80-907611-6-2.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. In Sborník příspěvků konference 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Mostní konstrukce s hlavním nosným prvkem kabelem. In Sborník příspěvků konference, 24. Betonářské dny 2017. Litomyšl: Česká betonářská společnost ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. In MOSTY 2018, 23. MEZINÁRODNÍ SYMPOZIUM, SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ. Brno: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 121-125. ISBN: 978-80 86604-74-9.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada. In MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník příspěvků. Brno: SEKURKON s.r.o., 2018. s. 126-131. ISBN: 978-80 86604-74-9.
Detail

ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J. Prostorové konstrukce podepřené kabelem. In MOSTY 2018 23. Mezinárodní sympozium sborník přednášek. Brno: Sekurkon s.r.o., 2018. s. 161-166. ISBN: 978-80 86604-74-9.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Nedávné realizace konstrukcí s předpjatou mostovkou v severní Americe. In Betón na Slovensku 2014-2018 Zborník prednášok z konferencie SNK fib. Bratislava: Slovenský národný komitét fib a IRIS, 2018. s. 132-139. ISBN: 978-80-8200-019-4.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. Beton TKS, 2018, roč. 18, č. 4/2018, s. 40-46. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, Usa. Silnice a železnice, 2018, roč. 13, č. 4/2018, s. 45-48. ISSN: 1801-822X.
Detail

ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Konstrukce podepřené kabelem. In Betonárske dni 2018 - Zborník prednášok. 1. Bratislava: 2018. s. 207-212. ISBN: 978-80-227-4852-0.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Lávka Minto Island, Salem, Oregon, USA. Konstrukce Media, s.r.o., 2018, roč. 5/2018, č. 17, s. 31-34. ISSN: 1803-8433.
Detail

ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Prograsivní prostorově zakřivené lávky. In 25. Konference BETONÁŘSKÉ DNY (2018), Sborník přednášek. Praha: Česká betonářská společnost ČSSI, 2018. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-6-4.
Detail

BEZRUČOVÁ, K. Vyhodnotenie dynamickej zaťažovacej skúšky lávky pre peších. In Juniorstav 2019, 21. odborná konference doktorského studia - Sborník ke konferenci. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2019. s. 185-191. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

ZLATUŠKA, K.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Progressive Spatially Curved Footbridges. In Solid State Phenomena. p. 1-6. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZLATUŠKA, K.; KOLÁČEK, J.; NEČAS, R.; OLŠÁK, M.; STRÁSKÝ, J. Progressive Spatially Curved Footbridges. In 25th Concrete Days 2018. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications Ltd, Switzerland, 2019. p. 183-190. ISSN: 1662-9779.
Detail

ZLATUŠKA, K.; NEČAS, R.; STRÁSKÝ, J. Spatially curved cable-supported bridge structures. In 23rd International Conference on Concrete Days, 2016. Solid State Phenomena. Trans Tech Publication, 2017. p. 125-129. ISBN: 978-3-0357-1105-9. ISSN: 1012-0394.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J.; POZDÍŠEK, J.; KIRISHCHYAN, G. Samokotvené visuté mostní konstrukce. Beton TKS, 2021, roč. 21, č. 3/2021, s. 48-55. ISSN: 1213-3116.
Detail

STRÁSKÝ, J.; NEČAS, R.; KOLÁČEK, J. Dvě lávky přes řeku North Saskatchewan, Edmonton, Alberta, Kanada. In 24. Betonářské dny 2017 Sborník příspěvků konference. Litomyšl: Česká betonářská společnosT ČSSI, 2017. s. 1-6. ISBN: 978-80-906759-0-2.
Detail