Project detail

Využití vyčištěných odpadních vod pro závlahu a jejich vliv na kvalitu podzemních vod.

Duration: 01.03.2017 — 28.02.2019

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Projekt bude zaměřen na využití vyčištěných odpadních vod pro závlahu, se zaměřením na možné ovlivnění kavlity podzemních vod. Vzhledem ke stále častěji se vyskytujícím periodám sucha, jež se projevují i na území České republiky, je nutné počítat s nutností rozšíření závlahových systémů a na využití alternativních zdrojů vody, kterým může být odpadní voda. Závlaha odpadní vodou přináší i jistá rizika, mezi něž patří možnost ovlivnění kvality podzemních vod. Vyloučení tohoto rizika bude hlavní náplní projektu.

Mark

FAST-S-17-4584

Default language

Czech

People responsible

Kriška-Dunajský Michal, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mrkývka Michal, Ing. - fellow researcher
Pumprlová Němcová Miroslava, Ing. - fellow researcher
Hyánková Eva, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2017-01-01 - 2018-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Závlaha vyčištěnými odpadními vodami - výsledky z experimentálního výzkumu. In JUNIORSTAV 2019, 21. Odborná konference doktorského studia, Sborník příspěvků. Brno: ECON publishing, s.r.o., 2019. s. 347-352. ISBN: 978-80-86433-71-4.
Detail

HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; ZEDNÍK, O.; CHALOUPKA, O.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M. Irrigation with Treated Wastewater as an Alternative Nutrient Source (for Crop): Numerical Simulation. Agriculture, 2021, vol. 11, no. 10, p. 1-20. ISSN: 2077-0472.
Detail

KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; HYÁNKOVÁ, E.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.: Multivzorkovací šachta; Multivzorkovací šachta s akumulačními objemy pro uchování vzorků. Poloprovozní zařízení "Sestava pro závlahu vyčištěnými odpadními vodami" na vegetační ČOV v obci Dražovice. (funkční vzorek)
Detail

HYÁNKOVÁ, E.; KRIŠKA-DUNAJSKÝ, M.; PUMPRLOVÁ NĚMCOVÁ, M.: Závlaha odpadními vodami; Systém pro závlahu vyčištěnými odpadními vodami. Čistírna odpadních vod v obci Dražovice. (poloprovoz)
Detail