Project detail

Homogenní a hybridní lepené lamelové nosníky z listnatých dřevin

Duration: 01.03.2017 — 28.02.2018

On the project

Z důvodu aktivně probíhající změny druhového složení lesa, kdy se zvyšuje v ČR podíl listnatých dřevin, lze v budoucnu předpokládat i zvýšené použití dřeva listnatých dřevin při návrhu nosných stavebních konstrukcí. Jednou z možností je jejich uplatnění ve formě lepeného lamelového dřeva (BSH / LLD). Je potřebné ověřit možnost použití dřeva listnatých dřevin v homogenních a hybridních lepených lamelových nosnících s ohledem na jejich mechanickou únosnost, soudržnost a celistvost průřezu a citlivost na změny vlhkosti.

Mark

FAST-S-17-4765

Default language

Czech

People responsible

Dohnal Jakub, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šuhajdová Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Pěnčík Jan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Building Structures
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K. Multikriteriální analýza vhodnosti užití vybraných druhů tvrdého dřeva pro konstrukční účely. In DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, 2017. s. 131-139. ISBN: 978-80-86837-87-1.
Detail

DOHNAL, J.; PĚNČÍK, J. Analýza vlivu elektromagnetických vln na vysychání dřeva a na rozložení vlhkostního pole. In DŘEVOSTAVBY, Sborník přednášek z odborného semináře se zahraniční účastí. Volyně: Volyně, 2017. s. 111-119. ISBN: 978-80-86837-87-1.
Detail

ŠUHAJDOVÁ, E.; NOVOTNÝ, M.; PĚNČÍK, J.; ŠUHAJDA, K.; SCHMID, P.; STRAKA, B. Evaluation of Suitability of Selected Hardwood in Civil Engineering. Gradevinski Materijali i Konstrukcije, 2018, vol. 2018, no. 2, p. 73-82. ISSN: 2217-8139.
Detail

PETŘÍČEK, T.; KACÁLEK, P. Dependence between the width of strip overlap and the strength of joints of one-layer bitumen sheets. MATEC Web of Conferences, 2018, vol. 146, no. 02007, p. 1-6. ISSN: 2261-236X.
Detail

DOHNAL, J.; HRADIL, P.; PĚNČÍK, J. Hygrothermal simulation of wood exposed to the effect of external climate. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2017, vol. 245, no. 1, p. 1-7. ISSN: 1757-899X.
Detail