Project detail

Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence s podporou stochastických předpovědních modelů

Duration: 01.03.2017 — 28.02.2018

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Software Suwarero, který je schopen stochastického řízení zásobní funkce nádrže tj. s uvažováním nejistot ve vstupních datech s pravděpodobnostním výskytem i na běžných PC sestavách, naráží na značná omezení dostupnosti matice vzorů, a proto je velmi vhodné jej o modul pro vytvoření vzorového řízení rozšířit. V průběhu roku bude pokračovat v sestavování zonálních modelů, tak i modelů využívající metody umělé inteligence. Pokud výsledky uvedených modelů dosáhnout kvality ZMM bude o ně rozšířed předpovědní modul Softwaru.

Mark

FAST-J-17-4044

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kozel Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2017-01-01 - 2017-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2017-01-01 - 2017-12-31)

Results

KOZEL, T. Hybridní lineární stochastický předpovědní model pro řízení zásobní funkce nádrže. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2017. s. 100-108. ISBN: 978-80-88907-95-4.
Detail

KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastické řízení zásobní funkce nádrže s použitím evolučních algoritmů. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 21-25. ISSN: 0322-8916.
Detail

Kozel T., Starý M. MOŽNOSTI VYUŽITÍ STOCHASTICKÉHO ADAPTIVNÍHO ŘÍZENÍ PRO ZÁSOBNÍ FUNKCE IZOLOVANÉ NÁDRŽE. In Sborník příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2018. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra hydrotechniky, 2018. s. 104-111. ISBN: 978-80-01-06496-2.
Detail

KOZEL, T. PŘEDPOVĚDNÍ MODEL VYCHÁZEJÍCÍ Z MARKOVOVÝCH ŘETĚZCŮ PRO ŘÍZENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE NÁDRŽE. In SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PROCEEDINGS. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2018. s. 81-87. ISBN: 978-80-86433-69-1.
Detail

KOZEL, T.; STARÝ, M. HYBRID STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Volume 95. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2017. p. 81-87. ISSN: 1755-1315.
Detail