Project detail

Víceúrovňové modelování deformace a lomu materiálů s podporou experimentu

Duration: 01.03.2017 — 29.02.2020

On the project

Obsahem je modelování deformace a porušení vybraných materiálů na bázi víceúrovňového integrovaného přístupu typu „bottom-up“, který vychází z nanoskopické nebo subnanoskopické úrovně. Budou modelovány klasické materiály s bcc, fcc i hcp strukturou, materiály vytvářené laserovým spékáním i materiály s tvarovou pamětí. Tyto modely poskytují hlubší fyzikální interpretaci procesů poškozování pevných látek a zefektivňují vývoj nových materiálů s vyšší odolností vůči namáhání.

Mark

FSI-S-17-4504

Default language

Czech

People responsible

Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Shayanfard Pejman, Ph.D. - fellow researcher
Žák Stanislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šandera Pavel, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

Results

ŽÁK, S.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P. Stress intensity factors for rough cracks loaded in mode II. In Materials Structure & Micromechanics of Fracture VIII. Solid State Phenomena. Solid State Phenomena. Trans Tech Publications, 2017. p. 310-313. ISBN: 978-3-03835-626-4. ISSN: 1012-0394.
Detail

SHAYANFARD, P., KADKHODAEI, M. A smart thermal actuator for temperature control of the flat solar collectors using NiTi Shape Memory Alloy thin wires. MECHANICS OF ADVANCED MATERIALS AND STRUCTURES, 2019, ISSN: 1537-6494.
Detail

ŽÁK, S.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P. Shear Mode Stress Intensity Factors for Serrated Crack Fronts. In Advances in Fracture and Damage Mechanics XVI. Key Engineering Materials (web). 1. Switzerland: Trans Tech Publications, 2017. p. 214-217. ISBN: 9783035711684. ISSN: 1662-9795.
Detail

KIANICOVÁ, M.; POKLUDA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P. The Original Method for Assessment of Residual Stresses in Reinforced Surface Layers. In 26th International Conference on Metallurgy and Materials. 1. Ostrava: Tanger, 2018. p. 1315-1320. ISBN: 978-80-87294-79-6.
Detail

POKLUDA, J.; HORNÍKOVÁ, J.; PÍŠKA, M.; ŠANDERA, P. Fatigue Behaviour of Powder Steel Specimens Made by Selective Laser Melting. In 26th International Conference on Metallurgy and Materials. 1. Ostrava: Tanger, 2018. p. 979-984. ISBN: 978-80-87294-79-6.
Detail

SHAYANFARD, P.; HELLER, L.; DOSTÁLOVÁ, D.; ŠANDERA, P.; ŠITTNER, P.; HORNÍKOVÁ, J.; ALARCON, E.; FROST, M.; SEDLÁK, P.; POKLUDA, J. Effect of Martensitic Transformation on Local Stresses and Strains at a Notch of Cyclically Loaded Superelastic NiTi Ribbon. Rhodes, Greece: ICF, 2017.
Detail

SHAYANFARD, P.; KADKHODAEI, M.; JALALPOUR, A. Numerical and Experimental Investigation on Electro-Thermo-Mechanical Behavior of NiTi Shape Memory Alloy Wires. Iranian Journal of Science and Technology - Transactions of Mechanical Engineering, 2019, vol. 43, no. 1, p. 621-629. ISSN: 2228-6187.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P.; ŽÁK, S.; POKLUDA, J. Stress Intensity Factors for Cracks Emanating from a Notch under Shear-Mode Loading. In Key Engineering Materials: Advances in Fracture and Damage Mechanics XVII. Key Engineering Materials (print). Trans Tech Publications, 2018. p. 48-53. ISBN: 9783035713503. ISSN: 1013-9826.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P. Influence of Nonlinear Transformation of Data on Verification Lefort’S Formula for the Critical Crack Length. In Proceedings of ISER International Conference. Khandagiri, India: Institute for Technology and Research, 2019. p. 12-17. ISBN: 978-93-89732-10-8.
Detail

SHAYANFARD, P.; HELLER, L.; ŠANDERA, P.; ŠITTNER, P. Thermomechanically Transforming Notched NiTi Thin Ribbon: Effect of Martensitic Transformation on Stress Gradients. In Procedia Structural Integrity. Procedia Structural Integrity. Elsevier, 2019. p. 620-625. ISSN: 2452-3216.
Detail

KIANICOVÁ, M.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; KOTTFER, D.; POKLUDA, J. The Effect of Prior Surface Roughness on Fatigue Life of Nitrided Specimens. In Metallography XVII. Defect and Diffusion Forum. Švýcarsko: TransTech Publication, 2020. p. 271-276. ISBN: 978-3-0357-1612-2. ISSN: 1662-9507.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P. Influence of Nonlinear Transformation of Data on Verification Lefort’s Formula for the Critical Crack Length. International Journal of Advances in Mechanical and Civil Engineering, 2020, vol. 7, no. 2, p. 6-11. ISSN: 2394-2827.
Detail

HORNÍKOVÁ, J.; ŠANDERA, P. Modelling of Tortuous Crack Fronts in Shear Loading Mode. Proceedings of 5th International Conference on Mechanical Engineering, Materials Science and Civil Engineering. Kuala Lumpur: X-Academy, 2017. p. 14-15.
Detail