Project detail

INŽENÝRSKÉ APLIKACE POKROČILÝCH METOD UMĚLÉ INTELIGENCE

Duration: 01.03.2017 — 29.02.2020

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2017-01-01 - 2018-12-31)

On the project

Navržený projekt navazuje na výsledky předchozího standardního projektu realizovaného na ÚAI a na další VaV aktivity (GAČR: Identifikace dynamických systémů na časových škálách, Pokročilé řízení robotických hadů). Projet koresponduje s odborným zaměřením zapojených studentů doktorského studijního program, resp. obsahem jejich disertačních prací. Uvažován je výzkum v oblasti optimálních regulátorů, inteligentního zpracování dat, logistiky a řešení úloh bio-inspired robotiky.

Mark

FSI-S-17-4785

Default language

Czech

People responsible

Dobrovský Ladislav, Ing. - fellow researcher
Jindra Petr, Ing. - fellow researcher
Junek Lukáš, Ing. - fellow researcher
Knispel Lukáš, Ing. - fellow researcher
Lang Stanislav, Ing. et Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marada Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Michl Antonín, Ing. - fellow researcher
Minář Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šeda Miloš, prof. RNDr. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šťastný Jiří, prof. RNDr. Ing., CSc. - fellow researcher
Věchet Stanislav, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zuth Daniel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Matoušek Radomil, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Automation and Computer Science
- (2017-01-01 - 2019-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2017-01-01 - 2019-12-31)

Results

STASTNY, J; SKORPIL, V. Object Recognition by Means of Early Parser Effective Implementation. In Proc. 40th. Int. Conf. Telecommunications and Signal Processing. Barcelona: 2017. p. 271-274. ISBN: 978-1-5090-3981-4.
Detail

VDOLEČEK, F. Diagnostika a metrologické charakteristiky. Spravodaj ATD SR, 2020, roč. 16, č. 1/2019, s. 14-19. ISSN: 1337-8252.
Detail

ZUTH, D.; MINÁŘ, P. Aplikace fuzzy množin pro určení technického stavu stroje. Řézení&údržba průmyslového podniku, 2017, roč. X, č. 2, s. TD11 (TD14 s.)ISSN: 1803-4535.
Detail

MARADA, T.; MATOUŠEK, R.; ZUTH, D. DESIGN OF LINEAR QUADRATIC REGULATOR (LQR) BASED ON GENETIC ALGORITHM FOR INVERTED PENDULUM. Mendel Journal series, 2017, vol. 23 (2017), no. 1, p. 149-156. ISSN: 1803-3814.
Detail

LOMTATIDZE, A.; DOSOUDILOVÁ, M. Remark on periodic boundary-value problem for second-order linear ordinary differential equations. Electronic Journal of Differential Equations, 2018, vol. 2018, no. 13, p. 1-7. ISSN: 1072-6691.
Detail

MOURALOVÁ, K.; KLAKURKOVÁ, L.; MATOUŠEK, R.; PROKEŠ, T.; HRDÝ, R.; KAŇA, V. Influence of the Cut Direction through the Semi-Finished Product on the Occurrence of Cracks for X210Cr12 Steel Using WEDM. ARCH CIV MECH ENG, 2018, vol. 18, no. 4, p. 1318-1331. ISSN: 1644-9665.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; ZAHRADNÍČEK, R.; BEDNÁŘ, J.; HRABEC, P.; PROKEŠ, T.; MATOUŠEK, R.; FIALA, Z. Quality of Surface and Subsurface Layers after WEDM Aluminum Alloy 7475-T7351 Including Analysis of TEM Lamella. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 2018, vol. 99, no. 9, p. 2309-2326. ISSN: 1433-3015.
Detail

ZUTH, D. Využiti strojového učení ve vibrodiagnostice. Technická diagnostika, 2018, roč. XXVII, č. Z1, s. 341-349. ISSN: 1210-311X.
Detail

ZUTH, D.; MARADA, T. Utilization of Machine Learning in Vibrodiagnostics. Advances in Intelligent Systems and Computing, 2018, no. 2017, p. 271-278. ISSN: 2194-5357.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P. Minimisation of Networks Based on Computational Geometry Data Structures. In 2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT). Moskva: 2018. p. 143-147. ISBN: 978-1-5386-9361-2.
Detail

MOURALOVÁ, K.; BENEŠ, L.; BEDNÁŘ, J.; ZAHRADNÍČEK, R.; PROKEŠ, T.; MATOUŠEK, R.; HRABEC, P.; FIŠEROVÁ, Z.; OTOUPALÍK, J. Using a Design of Experiment for a Comprehensive Analysis of the Surface Quality and Cutting Speed in WED-Machined Hadfield Steel. Journal of Mechanical Science and Technology, 2019, vol. 33, no. 5, p. 2371-2386. ISSN: 1976-3824.
Detail

JURÁNEK, L.; ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V. Effectect of Low-pass Filters as a Shi-Tomas Corner Detector´s Window Functions. In 2018 41th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Greece, Athens: IEEE, 2018. p. 623-626. ISBN: 978-1-5386-4695-3.
Detail

JINDRA, P.; ŠŤASTNÝ, J. Three stage object boundary intersection solver. In DIVAI 2018. DIVAI. Prague: Wolters Kluwer, 2018. p. 431-449. ISBN: 978-80-7598-059-5. ISSN: 2464-7470.
Detail

LÝSEK, J.; ŠŤASTNÝ, J. GRAMMATICAL EVOLUTION FOR CLASSIFICATION INTO MULTIPLE CLASSES. In Recent Advances in Soft Computing. 2019. p. 192-210. ISBN: 978-3-319-97887-1.
Detail

DAVIDOVÁ, O.; LACKO, B. Fuzzy logic control application for the risk quantification of projects for automation. In Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham, Switzerland: Springer, 2019. p. 320-326. ISBN: 978-3-319-97887-1.
Detail

ŠŤASTNÝ, J.; MUNK, M.; JURÁNEK, L. Automatic bird species recognition based on birds vocalization. Eurasip Journal on Audio, Speech, and Music Processing, 2018, vol. 2018, no. 12, p. 1-7. ISSN: 1687-4722.
Detail

MARTÍNKOVÁ, N.; PIKULA, J.; ZUKAL, J.; KOVACOVA, V.; BANDOUCHOVA, H.; BARTONIČKA, T.; BOTVINKIN, A. D.; BRICHTA, J.; DUNDAROVA, H.; KOKUREWICZ, T.; IRWIN, N. R.; LINHART, P.; ORLOV, O. L.; PIACEK, V.; ŠKRABÁNEK, P.; TIUNOV, M. P; ZAHRADNÍKOVÁ, JR A. Hibernation temperature-dependent Pseudogymnoascus destructans infection intensity in Palearctic bats. Virulence, 2018, vol. 9, no. 1, p. 1734-1750. ISSN: 2150-5608.
Detail

ZUTH, D. Ukázka využití strojového učení ve vibrodiagnostice. Řézení&údržba průmyslového podniku, 2018, č. 4, s. 14-16. ISSN: 1803-4535.
Detail

Martinkova, N.; Škrabánek, P.; Pikula, J. Modelling invasive pathogen load from non-destructive sampling data. Journal of Theoretical Biology, 2019, no. 464, p. 98-103. ISSN: 0022-5193.
Detail

BRÁZDA, V.; KOLOMAZNÍK, J.; LÝSEK, J.; BARTAS, M.; FOJTA, M.; ŠŤASTNÝ, J.; MERGNY, J.-L. G4Hunter web application: a web server for G-quadruplex prediction. BIOINFORMATICS, 2019, vol. 35, no. 18, p. 3493-3495. ISSN: 1367-4803.
Detail

MÁLEK, M.; ŠOMPLÁK, R.; POPELA, P.; KŮDELA, J. Stochastic Integer Waste Management Problem Solved by a Modified Progressive Hedging Algorithm. Mendel Journal series, 2018, vol. 24, no. 2, p. 17-22. ISSN: 1803-3814.
Detail

BARTAS, M.; ČUTOVÁ, M.; BRÁZDA, V.; KAURA, P.; ŠŤASTNÝ, J.; KOLOMAZNÍK, J.; COUFAL, J.; GOSWAMI, P.; ČERVEŇ, J.; PEČINKA, P. The Presence and Localization of G-Quadruplex Forming Sequences in the Domain of Bacteria. MOLECULES, 2019, vol. 24, no. 9, p. 1-13. ISSN: 1420-3049.
Detail

ŠKRABÁNEK, P.; ZAHRADNÍKOVÁ, A. Automatic assessment of the cardiomyocyte development stages from confocal microscopy images using deep convolutional networks. PLOS ONE, 2019, vol. 14, no. 5, p. 1-18. ISSN: 1932-6203.
Detail

KŮDELA, J.; ŠOMPLÁK, R.; NEVRLÝ, V.; LIPOVSKÝ, T.; SMEJKALOVÁ, V.; DOBROVSKÝ, L. Multi-objective strategic waste transfer station planning. Journal of Cleaner Production, 2019, vol. 230, no. 1 September, p. 1294-1304. ISSN: 0959-6526.
Detail

MATOUŠEK, R.; DOBROVSKÝ, L.; KŮDELA, J. The quadratic assignment problem: metaheuristic optimization using HC12 algorithm. In GECCO '19 Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference Companion. New York, NY, USA: ACM, 2019. p. 153-154. ISBN: 978-1-4503-6748-6.
Detail

Dolezel P.; Stursa D.; Skrabanek P. On Possibilities of Human Head Detection for Person Flow Monitoring System. In Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics). Lecture Notes in Computer Science. Cham: Springer Verlag, 2019. p. 402-413. ISSN: 0302-9743.
Detail

BRÁZDA, V.; JAGELSKÁ, E. B.; KOLOMAZNÍK, J.; LÝSEK, J.; KAURA, P.; BARTAS, M.; COUFAL, J.; ŠŤASTNÝ, J. DNA analyser, a new powerful tool to identify and analyse local DNA structures in genomes. FEBS Open Bio. 2019. p. 149-149. ISSN: 2211-5463.
Detail

JURÁNEK, L.; ŠŤASTNÝ, J.; ŠKORPIL, V.; JUNEK, L. Acceleration of Server-side Image Processing by Client-side Pre-processing in Web Application Environment. In 42nd International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2019). Budapešť, Hungary: IEEE, 2019. p. 127-130. ISBN: 978-1-7281-1864-2.
Detail

ZUTH, D.; MARADA, T. Using artificial intelligence to determine the type of rotary machine fault. Mendel Journal series, 2018, vol. 24, no. 2, p. 49-54. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠEDA, M.; ŠEDA, P.; ŠEDOVÁ, J. Job Shop Scheduling and Its Fuzzification Based on Operations and Disjunctive Graph Representations. In 2019 11th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems (ICUMT). Dublin: 2019. p. 161-165. ISBN: 978-1-7281-5763-4.
Detail

VDOLEČEK, F. Technická diagnostika a nové definice jednotek SI. Spravodaj ATD SR, 2019, roč. 16, č. 1/2019, s. 25-29. ISSN: 1337-8252.
Detail

MOURALOVÁ, K.; HRABEC, P.; BENEŠ, L.; OTOUPALÍK, J.; BEDNÁŘ, J.; PROKEŠ, T.; MATOUŠEK, R. Verification of Fuzzy Inference System for Cutting Speed while WEDM for the Abrasion-Resistant Steel Creusabro by Conventional Statistical Methods. Metals, 2020, vol. 10, no. 1, p. 1-11. ISSN: 2075-4701.
Detail

MATOUŠEK, R.; HŮLKA, T. Stabilization of Higher Periodic Orbits of the Chaotic Logistic and Henon Maps using Meta-evolutionary Approaches. In 2019 IEEE Congress on Evolutionary Computation, CEC 2019 - Proceedings. NEW YORK: IEEE, 2019. p. 1758-1765. ISBN: 978-1-7281-2153-6.
Detail

MATOUŠEK, R.; HŮLKA, T.; DOBROVSKÝ, L.; KŮDELA, J. Sum Epsilon-Tube Error Fitness Function Design for GP Symbolic Regression: Preliminary Study. In 2019 International Conference on Control, Artificial Intelligence, Robotics & Optimization (ICCAIRO). IEEE, 2020. p. 78-83. ISBN: 978-1-7281-3572-4.
Detail

VDOLEČEK, F. New definitions of base units valid from 2019. Akustika, 2020, vol. Volume 35, no. březen 2020, p. 5-8. ISSN: 1801-9064.
Detail

KŮDELA, J. Minimum-Volume Covering Ellipsoids: Improving the Efficiency of the Wolfe-Atwood Algorithm for Large-Scale Instances by Pooling and Batching. Mendel Journal series, 2019, vol. 25, no. 2, p. 19-26. ISSN: 1803-3814.
Detail

ZUTH, D.; MINÁŘ, P. Aplikace fuzzy množin pro určení technického stavu stroje. Technická diagnostika, 2017, roč. XXVI, č. Z1, s. 316-322. ISSN: 1210-311X.
Detail