Project detail

Nová generace ložisek pro železniční aplikace s prodlouženým servisním intervalem

Duration: 01.07.2017 — 31.12.2020

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2017-07-01 - 2020-12-31)

On the project

V souvislosti s rostoucími požadavky na moderní železniční dopravu rostou i nároky na valivá ložiska, umístěná v nejvíce namáhaných nápravových uzlech. Kvalita funkce a dlouhodobá trvanlivost představuje základní parametry pro spolehlivou a bezpečnou železniční dopravu. Cílem projektu je vývoj nové generace ložisek pro železniční aplikace s prodlouženým servisním intervalem, které budou plně konkurenceschopné zejména v oblasti pro zatížení nápravy až 25 tun nebo rychlosti 200 km/h.

Keywords
železniční doprava,valivá ložiska,servisní interval

Key words in English
rail transport, roller bearings, service interval

Mark

FV20341

Default language

Czech

People responsible

Mahmoud Houssam, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Skřivánková Vendula, Ing. - fellow researcher
Vlašic František, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2017-07-01 - 2020-12-31)

Results

VLAŠIC, F.; KRATOCHVÍLOVÁ, V.; MAZAL, P. Studie vlivu zušlechtění ložiskového materiálu a užití nanopovlaků na odolnost proti opotřebení a trvanlivost. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-22.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; DOČKAL, K. Systémová analýza tribologických faktorů v podmínkách valivého kontaktu. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-17.
Detail

MAZAL, P.; NEUGEBAUER, J.; KOPEC, B. Výrobní technologie a typické vady výrobků. NDT příručky. NDT příručky. Brno: VUT v Brně - VUTIUM, 2020. 226 s. ISBN: 978-80-214-5878-9.
Detail

VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. Vliv fosfátování na tribologické vlastnosti ložiskových materiálů. 2021. s. 1-13.
Detail

VLAŠIC, F.; SKŘIVÁNKOVÁ, V. Výzkum životnosti a vliv maziva na trvanlivostní zkoušky inovovaných parametrů ložiska. 2021. s. 1-9.
Detail

PAPAJ, L.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; STRECKER, Z.: Diagrum; Řídící a diagnostický systém zařízení R-mat. VUT v Brně, FSI, A3/112. (ostatní)
Detail