Project detail

Mobile channel analysis and modelling in millimeter wave band

Duration: 01.01.2017 — 31.12.2019

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- part funder (2017-01-01 - 2019-12-31)

On the project

One of the main trends in the area of communication systems is to constantly increase the transmission rates. This trend leads to the need for an ever increasing bandwidth, which will in the future provide primarily the millimeter-wave band in the range of 30-300 GHz. The project is aimed at research into specific propagation characteristics of the millimeter waves in various rugged urban environments and suburban areas. The characteristics of signal multipath propagation in both the space and the time domain will be examined within the project. The project outcome will include statistical and deterministic channel models of stationary and time-varying environments created for different scenarios such as LOS and NLOS propagation, various relative speed and position of transmitter and receiver. Channel models will be created using real measured data. As research in this area is in its beginnings and a number of analyses, primarily for time-varying channels, have not yet been performed, it is expected that the project will bring new and rewarding results.

Description in Czech
Jedním z hlavních trendů v oblasti komunikačních systémů je neustálé zvyšování přenosových rychlostí. Tento trend vede k potřebě stále větší šířky pásma, kterou v budoucnu poskytne především oblast milimetrových vln v pásmu 30-300 GHz. Cílem projektu je výzkum velmi specifických vlastnosti šíření milimetrových vln v různě členitých prostředích městské zástavby i předměstských oblastí. V rámci projektu budou zkoumány vlastnosti mnohacestného šíření signálu a to jak v prostorové tak i v časové doméně. Výstupem projektu budou statistické i deterministické modely kanálů pro stacionární i časově proměnná prostředí vytvořené pro různé scénáře jako je přímá a nepřímá viditelnost, různá vzájemná rychlost nebo poloha vysílače a přijímače. Modely kanálů budou vytvořeny na základě reálných dat získaných měřením. Protože výzkum v této oblasti je na svém počátku a řada analýz především v oblasti časově proměnných kanálů nebyla dosud provedena, lze očekávat, že projekt přinese nové a přínosné výsledky.

Keywords
Millimetre wave;MMW, multipath propagation;time-varying channel; temporal characteristics; spatial characteristics; channel modelling;

Key words in Czech
Milimetrové vlny;MMW; mnohacestné šíření;nestacionární kanál;časové charakteristiky;prostorové charakteristiky;modelování kanálů;

Mark

GA17-27068S

Default language

English

People responsible

Blumenstein Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mikulášek Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Mecklenbräuker Christoph, Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2017-01-01 - 2019-12-31)
division-REL-SIX
- (2017-01-01 - not assigned)

Results

PENG, L.; BLUMENSTEIN, J.; STEFAN PEROVIC, N.; DI RENZO, M.; SPRINGER, A. Performance of Generalized Spatial Modulation MIMO over Measured 60GHz Indoor Channels. IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, 2017, vol. PP, no. 99, p. 1-16. ISSN: 0090-6778.
Detail

SHUKLA, R.; SARKAR, A.; CHANDRA, A.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A.; JAN M., K.; ZIÓŁKOWSKI, C. Deep Learning based Power Delay Profile Trend Generation: A 60 GHz Intra-Vehicle Case Study. In 2022 IEEE International Symposium on Antennas and Propagation and USNC-URSI Radio Science Meeting, AP-S/URSI 2022 - Proceedings. Colorado State University: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., 2022. p. 209-210. ISBN: 9781665496582.
Detail

PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; BLUMENSTEIN, J.; VYCHODIL, J. Usability of Hilbert Transform for Complex Channel Transfer Function Calculation in 60 GHz Band. In Proc. of Progress In Electromagnetics Research Symposium (PIERS 2017). Singapore: PIERS, 2017. p. 2945-2951. ISBN: 978-1-5386-1211-8.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; VYCHODIL, J.; POSPÍŠIL, M.; MIKULÁŠEK, T. Mm-wave Intra-vehicular Channel: Time Varying K-factor, Influence of Road Quality and Car Velocity. 2018. p. 1 (1 s.).
Detail

STEFAN PEROVIC, N.; PENG, L.; BLUMENSTEIN, J.; DI RENZO, M.; SPRINGER, A. Optimization of the Cut-Off Rate of Generalized Spatial Modulation with Transmit Precoding. IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, 2018, vol. in Press, no. in Press, p. 1-18. ISSN: 0090-6778.
Detail

ZÖCHMANN, E.; MECKLENBRÄUKER, C.; LERCH, M.; PRATSCHNER, S.; BLUMENSTEIN, J.; SANGODOYIN, S.; ARTNER, G.; CABAN, S.; ZEMEN, T.; PROKEŠ, A.; RUPP, M.; HOFER, M.; LÖSCHENBRAND, D.; MOLISCH, A. Measured Delay and Doppler Profiles of Overtaking Vehicles at 60 GHz. In Proceedings of the 12th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP 2018). London, UK: 2018. p. 1-5. ISBN: 9781509037421.
Detail

VYCHODIL, J.; POSPÍŠIL, M.; PROKEŠ, A.; BLUMENSTEIN, J. Millimetre wave band time domain channel sounder. IET Communications, 2019, vol. 13, no. 3, p. 331-338. ISSN: 1751-8636.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; VYCHODIL, J.; MIKULÁŠEK, T.; MILOŠ, J.; ZÖCHMANN, E.; GROLL, H.; MECKLENBRÄUKER, C.; HOFER, M.; LÖSCHENBRAND, D.; BERNADO, L.; ZEMEN, T.; SANGODOYIN, S.; MOLISCH, A. Measured High-Resolution Power-Delay Profiles of Nonstationary Vehicular Millimeter Wave Channels. In Proceedings of IEEE 29th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC 2018). IEEE, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-6009-6.
Detail

UR RAHMAN, A.; GHOSH, U.; CHANDRA, A.; PROKEŠ, A. Channel Modelling for 60 GHz mmWave Communication Inside Bus. In Proc. of VNC 2018. Taipei: IEEE Communications Society, 2018. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-4085-2.
Detail

BAG, B.; DAS, A.; ANSARI, I.; PROKEŠ, A.; BOSE, C.; CHANDRA, A. Performance Analysis of Hybrid FSO Systems Using FSO/RF-FSO Link Adaptation. IEEE Photonics Journal, 2018, vol. 10, no. 3, p. 1-18. ISSN: 1943-0647.
Detail

BHAUMIK, S.; PROKEŠ, A.; CHANDRA, A. Combined K-Means and Amplitude Clustering of Impulse Response for 60 GHz Vehicular Channels. In Proc. of ISWCS. Lisbon Portugal: IEE ComSoc, 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-5005-9.
Detail

PROKEŠ, A.; VYCHODIL, J.; MIKULÁŠEK, T.; BLUMENSTEIN, J.; ZÖCHMANN, E.; GROLL, H.; MECKLENBRÄUKER, C.; HOFER, M.; LÖSCHENBRAND, D.; BERNADO, L.; ZEMEN, T.; SANGODOYIN, S.; MOLISCH, A. Time-Domain Broadband 60 GHz Channel Sounder for Vehicle-to-Vehicle Channel Measurement. In Proc. of VNC 2018. Taipei: IEEE Communications Society, 2018. p. 1-7. ISBN: 978-1-5386-4085-2.
Detail

ZÖCHMANN, E.; HOFER, M.; LERCH, M.; BLUMENSTEIN, J.; SANGODOYIN, S.; GROLL, H.; PRATSCHNER, S.; CABAN, S.; LÖSCHENBRAND, D.; BERNADO, L.; ZEMEN, T.; PROKEŠ, A.; RUPP, M.; MECKLENBRÄUKER, C.; MOLISCH, A. Statistical Evaluation of Delay and Doppler Spread in 60 GHz Vehicle-to-Vehicle Channels During Overtaking. In Proceedings of IEEE-APS Topical Conference on Antennas and Propagation in Wireless Communications (APWC). IEEE, 2018. p. 806-809. ISBN: 978-1-5386-6765-1.
Detail

KASSEM, E.; BLUMENSTEIN, J.; POVALAČ, A.; VYCHODIL, J.; POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R.; HRUŠKA, J. Wideband UHF and SHF long-range channel characterization. EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, 2019, vol. 2019, no. 1, p. 1-16. ISSN: 1687-1499.
Detail

ZÖCHMANN, E.; HOFER, M.; LERCH, M.; PRATSCHNER, S.; BERNADO, L.; BLUMENSTEIN, J.; CABAN, S.; SANGODOYIN, S.; GROLL, H.; ZEMEN, T.; PROKEŠ, A.; RUPP, M.; MOLISCH, A.; MECKLENBRÄUKER, C. Position-Specific Statistics of 60 GHz Vehicular Channels During Overtaking. IEEE Access, 2019, vol. 7, no. 1, p. 14216-14232. ISSN: 2169-3536.
Detail

CHANDRA, A.; UR RAHMAN, A.; GHOSH, U.; GARCÍA-NAYA, J.; PROKEŠ, A.; BLUMENSTEIN, J.; MECKLENBRÄUKER, C. 60-GHz Millimeter-Wave Propagation Inside Bus: Measurement, Modeling, Simulation, and Performance Analysis. IEEE Access, 2019, vol. 7, no. 1, p. 97815-97826. ISSN: 2169-3536.
Detail

GROLL, H.; ZÖCHMANN, E.; PRATSCHNER, S.; LERCH, M.; SCHUTZENHOFER, D.; HOFER, M.; BLUMENSTEIN, J.; SANGODOYIN, S.; ZEMEN, T.; PROKEŠ, A.; MOLISCH, A.; CABAN, S. Sparsity in the Delay-Doppler Domain for Measured 60 GHz Vehicle-to-Infrastructure Communication Channels. In 2019 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops). 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-2373-8.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; VYCHODIL, J.; MIKULÁŠEK, T.; ZÖCHMANN, E.; GROLL, H.; MECKLENBRÄUKER, C.; HOFER, M.; ZEMEN, T.; SANGODOYIN, S.; MOLISCH, A. Vehicle-to-Vehicle Millimeter-Wave Channel Measurements at 56-64 GHz. In 2019 IEEE 90th Vehicular Technology Conference: VTC2019-Fall. 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-7281-1220-6.
Detail

UR RAHMAN, A.; CHANDRA, A.; PROKEŠ, A.; BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; VYCHODIL, J. Doppler Characteristics of 60 GHz mmWave I2I Channels. In 2019 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops). 2019. p. 1-6. ISBN: 978-1-5386-8088-9.
Detail

PROKEŠ, A.; BLUMENSTEIN, J.; VYCHODIL, J.; MIKULÁŠEK, T.; MARŠÁLEK, R.; ZÖCHMANN, E.; GROLL, H.; MECKLENBRÄUKER, C.; ZEMEN, T.; CHANDRA, A.; HAMMOUD, H.; MOLISCH, A. Multipath Propagation Analysis for Vehicle-to-Infrastructure Communication at 60 GHz. In Proc. of IEEE Vehicular Networking Conference (VNC 2019). 1. University of California - Los Angeles (UCLA), USA: IEEE Communications Society, 2019. p. 1-8. ISBN: 978-1-7281-4571-6.
Detail

PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; WALDECKER, M.; ENGIZ, B.; BLUMENSTEIN, J. Multipath Propagation Analysis for Static Urban Environment at 60 GHz. In Proc. of The International Conference on Electrical and Computing Technologies and Applications (ICECTA 2019). 1. American University of Ras Al Khaimah (AURAK): IEEE ComSoc, 2019. p. 1-4. ISBN: 978-1-5386-0872-2.
Detail

MILOŠ, J.; BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; MECKLENBRÄUKER, C. Improved RMS Delay Spread Estimation for mmWave Channels Using Savitzky–Golay Filters. Electronics (MDPI), 2019, vol. 8, no. 12, p. 1-11. ISSN: 2079-9292.
Detail

GROLL, H.; ZÖCHMANN, E.; HOFER, M.; HAMMOUD, H.; SANGODOYIN, S.; ZEMEN, T.; BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; MOLISCH, A.; MECKLENBRÄUKER, C. 60 GHz V2I Channel Variability for Different Elevation Angle Switching Strategies. In Proceedings of 14th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2020. Copenhagen, DENMARK: IEEE, 2020. p. 1-5. ISBN: 9788831299008.
Detail

UR RAHMAN, A.; GHOSH, A.; CHANDRA, A.; VYCHODIL, J.; BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; PROKEŠ, A. Time-variance of 60 GHz vehicular infrastructure-to-infrastructure (I2I) channel. Vehicular Communications, 2020, vol. 26, no. 12, p. 1-9. ISSN: 2214-2096.
Detail

GROLL, H.; ZÖCHMANN, E.; GERSTOFT, P.; MECKLENBRÄUKER, C. Global Robustness Characterization of DOA Estimators by Breakdown Detection. In Proceedings of 8th IEEE International Workshop on Computational Advances in Multi-Sensor Adaptive Processing (CAMSAP). 2019. p. 36-40. ISBN: 978-1-7281-5549-4.
Detail

ZÖCHMANN, E.; GROLL, H.; PRATSCHNER, S. A Small-Scale Fading Model for Overtaking Vehicles in a Millimeter Wave Communication Link. In Proceedings of 20th IEEE International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC). 2019. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-6528-2.
Detail

ZIÓŁKOWSKI, C.; JAN M., K.; KRYGIER, J.; CHANDRA, A.; PROKEŠ, A. Radio Channel Capacity with Directivity Control of Antenna Beams in Multipath Propagation Environment. SENSORS, 2021, vol. 21, no. 24, p. 1-20. ISSN: 1424-8220.
Detail

BISWAL, M.; CHANDRA, A.; RAHMAN, A.; PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; BLUMENSTEIN, J.; JAN M., K.; ZIÓŁKOWSKI, C. On the Characterization of Beam Misalignment in Outdoor-to-Indoor 60 GHz mmWave Channel. In 15th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP). IEEE, 2021. p. 1-5. ISBN: 978-88-31299-02-2.
Detail

JAN M., K.; ZIÓŁKOWSKI, C.; WOJTUŃ, J.; CHANDRA, A.; PROKEŠ, A.; MIKULÁŠEK, T.; BLUMENSTEIN, J. Angular Power Distribution in 60 GHz Wireless Uplink for Vehicle-to-Infrastructure Scenarios. In 2021 IEEE 32nd Annual International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (PIMRC). 09/2022. IEEE, 2021. p. 899-904. ISBN: 978-1-7281-7586-7.
Detail

BLUMENSTEIN, J.; PROKEŠ, A.; VYCHODIL, J.; POSPÍŠIL, M.; MIKULÁŠEK, T. Time-varying K factor of the mm-Wave Vehicular Channel: Velocity, Vibrations and the Road Quality Influence. In IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE PIMRC 2017). IEEE, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-3531-5.
Detail