Project detail

Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence s podporou předpovědních modelů

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

On the project

Rozšíření o stochastický předpovědní modul stávajícího softwaru Suwarero, který je schopen stochastického řízení zásobní funkce nádrže tj. s uvažováním nejistot ve vstupních datech s pravděpodobnostním výskytem i na běžných PC sestavách. Software naráží na značná omezení dostupnosti stochastických předpovědních modelů, a proto je velmi vhodné jej o předppovědní modely rozšířit. V průběhu roku budou sestaveny zonální modely využívající, jak klasické metody tak i metody umělé inteligence.

Key words in English
Stochastic, management of open large water reservoir, storage function, fuzzy logic

Mark

FAST-J-16-3104

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kozel Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Results

KOZEL, T.; STARÝ, M. STOCHASTIC MANAGEMENT OF THE OPEN LARGE WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION WITH USING FUZZY LOGIC. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 55-61. ISBN: 978-619-7105-61-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOZEL, T.; STARÝ, M. ZONE STOCHASTIC FORECASTING MODEL FOR MANAGEMNT OF LARGE OPEN WATER RESERVOIR WITH STORAGE FUNCTION. In SGEM Conference Proceedingsc. International multidisciplinary geoconference SGEM. 51 Alexander Malinov Blvd., 1712, Sofia, Bulgaria: STEF92 Technology Ltd., 2016. p. 555-561. ISBN: 978-619-7105-61-2. ISSN: 1314-2704.
Detail

KOZEL, T. HYBRIDNÍ STOCHASTICKÝ PŘEDPOVĚDNÍ MODEL PRO NÁDRŽ. In Sborník abstraktů Juniorstav 2017. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2017. s. 170-177. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

KOZEL, T. STOCHASTICKÉ ŘÍZENÍ ZÁSOBNÍ FUNKCE NÁDRŽES POMOCÍ NEURONOVÝCH SÍTÍ. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2016. s. 100-109. ISBN: 978-80-88907-94-7.
Detail

KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastic Management of the Open Large Water Reservoir with Storage Function with Using a Genetic Algorithm. In World multidisciplinary earth sciences symposium abstract collection. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Praha: IOP Publishing, 2016. p. 1-5. ISBN: 978-80-270-0316-7. ISSN: 1755-1315.
Detail