Project detail

Výzkum a vývoj zálivkových a reprofilačních materiálů na polymerní bázi s využitím druhotných surovin

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

On the project

Na základě teoretických poznatků získaných z odborné domácí a zahraniční literatury budou navrženy a zároveň laboratorně prozkoušeny progresivní polymerní zálivkové a reprofilační hmoty určené zejména do těžkých strojírenských provozů a do energetického průmyslu. Cílem je vyvinout vysoce kvalitní materiál s vysokými pevnostmi a minimálním smrštěním, dále pak vysokou chemickou odolností a tomu odpovídající i dlouhodobou trvanlivostí při využití druhotných surovin jako plniv.

Keywords
Zálivky, sanační hmoty, epoxidová pryskyřice, pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, přídržnost, druhotné suroviny, chemická odolnost, sanace

Key words in English
Grouts, reprofiling materials, epoxy resin, compressive strength, flexural strength, adhesion, secondary raw materials, chemical resistance, rehabilitation

Mark

FAST-J-16-3506

Default language

Czech

People responsible

Drochytka Rostislav, prof. Ing., CSc., MBA, dr. h. c. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
AdMaS Division MSH
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Results

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. VÝVOJ POLYMERBETONU S OBSAHEM ODPADNÍHO SKLA VYUŽITELNÉHO PŘI SANACI BETONOVÝCH KOSTRUKCÍ. In CONSTRUMAT 2016, Sborník příspěvků z XXII. mezinárodní konference o stavebních materiálech. Praha: 2016. s. 99-106. ISBN: 978-80-01-05958-6.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J. PROVĚŘENÍ MOŽNOSTI VYUŽITÍ ODPADNÍHO SLÉVARENSKÉHO PÍSKU DO POLYMERNÍCH SPRÁVKOVÝCH HMOT. In JUNIORSTAV 2017, 19.odborná konference doktorského studia. Brno: VUT Brno, fakulta stavební, 2017. s. 420-427. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

HODUL, J.; DROCHYTKA, R.; HODNÁ, J. Examination of Mechanical Properties and Temperature Resistance of Epoxy Coatings Filled with Secondary Raw Materials. Applied Mechanics and Materials, 2016, no. 861, p. 32-39. ISSN: 1660-9336.
Detail

HODUL, J.; HODNÁ, J.; DROCHYTKA, R. Experimental Verification of Scrub and Impact Resistance of the Epoxy Coatings Filled with the Finely Milled Waste Glass. In Key Engineering Materials. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2016. p. 416-421. ISBN: 978-3-0383-5766-7. ISSN: 1013-9826.
Detail