Project detail

Aproximační metody v globální citlivostní analýze nelineární odezvy ocelových konstrukcí

Duration: 01.03.2016 — 28.02.2017

On the project

Podstatou projektu je vyvinout nové aproximační přístupy vhodné pro vyhodnocení globální Sobolovy citlivostní analýzy nelineární odezvy ocelových konstrukcí řešených metodou konečných prvků. Přímému vyhodnocení Sobolovy citlivostní analýzy metodami typu Monte Carlo nebo LHS brání nejenom vysoký počet Sobolových citlivostních indexů, ale zejména vysoká numerická náročnost jejich výpočtu. Výsledky projektu poskytnou účinné nástroje pro efektivní studium modelových výstupů se složitými nelineárními závislostmi na modelových vstupech.

Mark

FAST-S-16-3779

Default language

Czech

People responsible

Kalina Martin, Ing. - fellow researcher
Valeš Jan, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kala Zdeněk, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Structural Mechanics
- (2016-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2016-01-01 - 2016-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2016-01-01 - 2017-12-31)

Results

KALA, Z. Factorial Designs as a Tool for Fuzzy Sensitivity Analysis Problems. International Journal of Mathematical and Computational Methods, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 264-267. ISSN: 2367-895X.
Detail

KALA, Z. Strong and Weak Interactions in Stochastic Systems of Nonlinear Mechanics. International Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 2016, vol. 2016, no. 1, p. 108-111. ISSN: 2367-8992.
Detail

KALA, Z. Identification of Stochastic Interactions in Nonlinear Models of Structural Mechanics. In AIP Conference Proceedings. AIP conference proceedings. Řecko: 2017. p. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1538-6. ISSN: 0094-243X.
Detail

KALA, Z. Global Interval Sensitivity Analysis of Hermite Probability Density Function Percentiles. INTERNATIONAL JOURNAL of MATHEMATICAL MODELS AND METHODS IN APPLIED SCIENCES, 2016, vol. 2016, no. 10, p. 373-380. ISSN: 1998-0140.
Detail

KALINA, M.; FRANTÍK, P. STATICKÉ ROVNOVÁŽNÉ STAVY OBLOUKOVÉ PRUTOVÉ KONSTRUKCE. In Juniorstav 2017. Brno,Česká republika: 2017. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5473-6.
Detail

KALA, Z. Computation of Equilibrium Paths in Nonlinear Finite Element Models. In 20th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2016). MATEC Web of Conferences. 2016. p. 1-5. ISSN: 2261-236X.
Detail