Project detail

Určení mechanických vlastností a popis procesu poškozování materiálu dodaných vzorků při cyklickém zatěžování

Duration: 23.05.2014 — 04.02.2015

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2014-05-23 - 2015-02-04)

On the project

Cílem projektu bylo určení mechanických vlastností a popis procesu poškozování materiálu dodaných vzorků při cyklickém zatěžování

Key words in English
mechanical properties; cyclic load; material damage process

Mark

HS13432019

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Results

KOPEC, B.; MAZAL, P. Magnetická prášková metoda. NDT příručky. NDT příručky. Brno: VUTIUM Brno, 2018. 244 s. ISBN: 978-80-214-5669-3.
Detail

MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; LIŠKUTÍN, P. Únavové vlastnosti oceli 16 720. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 1-30.
Detail