Project detail

Progresivní bezodpadová technologie zpětného využití zemin ve formě samozhutnitelných zálivek

Duration: 01.09.2016 — 31.08.2020

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2016-09-01 - not assigned)

Mark

FV10118

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2016-09-01 - not assigned)

Results

DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M. Utilization of Fluidized Bed Combustion Fly Ash in the Design of Reuse Clay Soil in the Form of Self-Compacting Grouts. Materials, 2020, vol. 13, no. 8, p. 1-15. ISSN: 1996-1944.
Detail

DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Komfort a.s., Křenová 72/478, 602 00 Brno-Trnitá: Přísada pro ztekucení zemin. 34029, užitný vzor. (2020)
Detail

DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, Veveří Komfort a.s., Křenová 72/478, 602 00 Brno-Trnitá: Samozhutnitelná zálivka na bázi zemin. 308679, patent. (2020)
Detail

DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; KREJČÍ, P.: PZ.PP0.5; Přísada pro ztekucení a stabilizaci písčitých zemin. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail

SzVIS; Technologie využití zemin ve formě zálivek. Veveří 95, 60200 Brno. (ověřená technologie)
Detail

DROCHYTKA, R.; MICHALČÍKOVÁ, M.; ČERNÝ, V.; KREJČÍ, P.: JZ.ZP0.1; Přísada pro ztekucení a stabilizaci jílovitých zemin. Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Veveří 331/95 602 00 Brno. (funkční vzorek)
Detail