Project detail

Continuous acoustic emission Analyzer diagnostic erozně corrosion and creepového damage of pipeline systems

Duration: 01.09.2016 — 31.10.2019

Funding resources

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR - TRIO

- whole funder (2016-09-01 - 2019-10-31)

On the project

Cílem řešení projektu je návrh a realizace diagnostického systému a diagnostické metody využívající akustickou emisi (AE) pro diagnostikua provozní monitorování poškozování vysokotlakých potrubních systémů provozovaných při vysoké teplotě vzniku. Projekt bude zaměřen na diagnostiku poškozování stěn potrubí způsobené erozní korozí a dále na diagnostiku šíření trhlin, vznikajících v důsledku creepového poškození.

Description in English
The aim of the project is the design and implementation of the diagnostic system and diagnostic method using acoustic emission (AE) for the diagnostikua operational monitoring damage to high-pressure piping systems operating at high temperature. The project will focus on the diagnosis of damage to the pipeline caused by corrosion and erosion on the diagnosis of crack propagation, emerging as a result of creepového damage.

Keywords
koroze, creep, akustická emise, defekt

Key words in English
corrosion, creep, acoustic emission, defect

Mark

FV10645

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Koula Václav, Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2016-09-01 - 2019-10-31)

Results

MAZAL, P. Souhrnná zpráva o postupu řešení projektu TRIO. Brno: VUT v Brně, 2016. s. 1-6.
Detail

MAZAL, P.; NOHÁL, L.; VLAŠIC, F. Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému. Brno: VUT v Brně, 2017. s. 1-11.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P.; MAHMOUD, H.; SVOBODOVÁ, M. Acoustic Emission Signal Analysis of Steam Piping Materials under Creep Damage Conditions. 15th International Symposium on Nondestructive Characterization of Materials. ASNT, 2019. p. 1-11.
Detail

FIALA, J.; MAZAL, P.; SKŘIVÁNKOVÁ, V.; MAHMOUD, H. MAGICKÝ SEDMIÚHELNÍK ÚNAVY ANEB ÚNAVA JE BIMODÁLNÍ PROCES. Brno: VUTIUM, ČNDT, 2019. s. 21-32.
Detail

VLAŠIC, F.; MAZAL, P. ANALÝZA SIGNÁLU AKUSTICKÉ EMISE Z CREEPOVÉHO POŠKOZOVÁNÍ VZORKŮ PAROVODNÍHO POTRUBÍ. In Defektoskopie 2019. Brno: VUT v Brně, 2019. s. 165-175. ISBN: 978-80-214-5799-7.
Detail

NOHÁL, L.; MAZAL, P. Databáze signálů AE vyvolaných erozně-korozními procesy a creepem. 2020. s. 1-15.
Detail

KOPEC, B.; NEUGEBAUER, J.; MAZAL, P. Ultrazvukové zkoušení. Příručky NDT. Příručky NDT. Brno: VUTIUM Brno, 2019. 258 s. ISBN: 978-80-214-5722-5.
Detail

NOHÁL, L.; MAZAL, P.; VLAŠIC, F.; SVOBODOVÁ, M. Acoustic Emission Response to Erosion-Corrosion and Creep Damage in Pipeline Systems. Procedia Structural Integrity, 2020, vol. 23, no. 1, p. 227-232. ISSN: 2452-3216.
Detail