Project detail

Optimalizace perovskitového solárního článku na bázi TiO2/PbI2, (TiO2/CH3NH3PbI3)

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

On the project

Cílem projektu je příprava a optimalizace perovskitových solárních článků na bázi TiO2/CH3NH3PbI3. Studium změny jejich vlastností bude na sestaveném funkčním solárním článku s aktivní vrstvou z TiO2/PbI2. Pro zvýšení absorpce aktivní vrstvy bude použit methylamonium jodid (CH3NH3PbI3). Bude zkoumán vliv poměru reaktantů, vliv doby a teploty žíhání při přípravě této vrstvy, na absorpci a stabilitu. Posledním krokem bude sestavení solárního článku z optimalizovaných materiálů.

Mark

FCH/FEKT-J-15-2871

Default language

Czech

People responsible

Sionová Marcela, Ing. - fellow researcher
Vaněk Jiří, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Weiter Martin, prof. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kadlec Michal, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical and Applied Chemistry
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Department of Electrical and Electronic Technology
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Chemistry
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Results

KADLEC, M.; VANEK, J.; SIONOVÁ, M.; WEITER, M. Optimalizace perovskitového solárního článku na bázi TiO2/PbI2. In 36. Nekonvenční zdroje elektrické energie. 2015. s. 70-73. ISBN: 978-80-02-02593-1.
Detail

KADLEC, M.; VANĚK, J.; SIONOVÁ, M.; WEITER, M. Processing and Optimization of the Perovskite Solar Cell. ECS Transactions, 2015, vol. 2015, no. 70, p. 255-260. ISSN: 1938-5862.
Detail

KADLEC, M.; VANĚK, J.; SIONOVÁ, M.; WEITER, M. Optimization of the Perovskite Solar Cell Based on TiO2 / CH3NH3PbI3. In Proceedings of 31st European PV Solar Energy Conference and Exhibition. EU PVSEC 2014 Proceedings DVD. Hamburg: WIP, 2015. p. 1134-1137. ISBN: 3-936338-39-6. ISSN: 2196-0992.
Detail

KADLEC, M.; SIONOVÁ, M.; VANĚK, J.; WEITER, M. Processing and optimization of the perovskite solar cell. In 16th ABAF International Conference proceeding. 1. Brno: Brno University of Technology, 2015. p. 1-2. ISBN: 978-80-214-5109-4.
Detail