Project detail

Na mikrofludice založená velmi rychlá diferenční fluometrie pro výzkum léků (μDSF)

Duration: 01.01.2016 — 31.12.2018

On the project

Zrealizujeme extrémně rychlý miniaturní systém pro diferenční skenovací fluorimetrii (DSF). V navrženém systému na čipu vzorek o objemu menším než nanolitr poteče kapilárou s teplotním gradientem. Bílkovina označená fluorescenční značkou se při určité teplotě rozbalí a podle polohy v kapiláře, kde k rozbalení došlo, bude určena i teplota potřebná k rozbalení. Jeden z cílů je vytvořit extrémně rychlou DSF , která bude schopna provést test pod 1 sekundu. Tato metoda je velmi slibná pro rychlé testování a genetická studia. Systém a metoda bude nejprve testována a optimalizována pomocí teploty tání DNA v přítomnosti SYBG-Green I. Bude-li metoda s DNA fungovat budou ověřeny testy s bílkovinami. Bílkoviny budou postupně ohřáty a budeme detekovat změnu teploty jejich rozbalení v důsledku přítomnosti léků, léků, čímž se prokáže vliv léků na stabilitu bílkovin.

Keywords
Mikrofluidika; MEMS; diferenční fluorimetrie; výzkum léků; analýza tání; bílkoviny

Key words in English
Research area Microfluidics; MEMS; differential fluorimetry; Research of medicines; analysis of melting; protein

Mark

GA16-11140S

Default language

Czech

People responsible

Hubálek Jaromír, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Microelectronics
- (2017-01-10 - not assigned)
division-MEL-SIX
- (2016-01-01 - 2018-12-31)

Funding resources

Czech Science Foundation - Standardní projekty

- whole funder (2016-01-01 - 2018-12-31)

Results

NEUŽIL P. , AHRBERG C. D., MANZ A. Palm-Sized Device for Point-of-Care Ebola Detection. Analytical Chemistry, 2016, vol. 88, no. 9, p. 4803-4807. ISSN: 1520-6882.
Detail

HRDÝ, R.; NEUŽIL, P.; HUBÁLEK, J. Electrochemical Array of Sensors for Point-of-care Applications based on Lock-in Amplification. In PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE MODERN ELECTROCHEMICAL METHODS XXXVIII. STRIZOVICKA 19, USTI NAD LABEM, 400 01, CZECH REPUBLIC: LENKA SRSENOVA-BEST SERVIS, 2018. p. 85-89. ISBN: 978-80-905221-6-9.
Detail

GABLECH, I.; CAHA, O.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; NEUŽIL, P.; ŠIKOLA, T. Stress-free deposition of [001] preferentially oriented titanium thin film by Kaufman ion-beam source. Thin Solid Films, 2017, vol. 638, no. NA, p. 57-62. ISSN: 0040-6090.
Detail

GABLECH, I.; CAHA, O.; SVATOŠ, V.; PRÁŠEK, J.; PEKÁREK, J.; NEUŽIL, P.; ŠIKOLA, T. Preparation of [001] Oriented Titanium Thin Film for MEMS Applications by Kaufman Ion-beam Source. In Proceedings of 9 th International conference Nanocon 2017. 1. Ostrava: Tanger, 2018. p. 117-122. ISBN: 978-80-87294-59-8.
Detail

FOHLEROVÁ, Z.; HUBÁLEK, J.; PŘIKRYLOVÁ, K.; POLÁKOVÁ, K. A comparative Study of TiO2 Surfaces with Different Topographies on Osteoblast Behavior. Aveiro, Portugalsko: 2016.
Detail

ZHU, H.; ZHANG, H.; XU, Y.; LAŠŠÁKOVÁ, S.; KORABEČNÁ, M.; NEUŽIL, P. PCR past, present and future. BIOTECHNIQUES, 2020, vol. 69, no. 4, p. 1-10. ISSN: 0736-6205.
Detail

FOHLEROVÁ, Z.; ZHU, H.; HUBÁLEK, J.; NI, S.; PODEŠVA, P.; OTÁHAL, A.; NEUŽIL, P.; YOBAS, L. Rapid Characterization of Biomolecules’ Thermal Stability in Segmented Flow-Through Optofluidic Microsystem. Scientific Reports, 2020, vol. 10, no. 1, p. 1-9. ISSN: 2045-2322.
Detail

PODEŠVA, P.; GABLECH, I.; NEUŽIL, P. Nanostructured Gold Microelectrode Array for Ultrasensitive Detection of Heavy Metal Contamination. Analytical Chemistry, 2018, vol. 90, no. 2, p. 1161-1167. ISSN: 1520-6882.
Detail

HRDÝ, R.; KYNCLOVÁ, H.; KLEPÁČOVÁ, I.; BARTOŠÍK, M.; NEUŽIL, P. Portable Lock-in Amplifier-Based Electrochemical Method to Measure an Array of 64 Sensors for Point-of-Care Applications. ANALYTICAL CHEMISTRY, 2017, vol. 86, no. 17, p. 8731-8737. ISSN: 0003-2700.
Detail

FENG, J.; FOHLEROVÁ, Z.; LIU, X.; CHANG, H.; NEUŽIL, P. Microfluidic device based on deep reactive ion etching process and its lag effect for single cell capture and extraction. Sensors and Actuators B: Chemical, 2018, vol. 269, no. 1, p. 288-292. ISSN: 0925-4005.
Detail

GABLECH, I.; SOMER, J.; FOHLEROVÁ, Z.; SVATOŠ, V.; PEKÁREK, J.; KURDÍK, S.; FENG, J.; FECKO, P.; PODEŠVA, P.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P. Fabrication of buried microfluidic channels with observation windows using femtosecond laser photoablation and parylene-C coating. Microfluidics and Nanofluidics, 2018, vol. 22, no. 9, p. NA (NA p.)ISSN: 1613-4990.
Detail

Haoqing Zhang, Ying Xu, Zdenka Fohlerova, Honglong Chang, Ciprian Iliescu, Pavel Neuzil. LAMP-on-a-Chip: Revising Microfluidic Platforms for Loop-Mediated DNA Amplification. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2019, no. 5, p. 44-53. ISSN: 0165-9936.
Detail

Li, H., Zhanga, H., Xua Y., Tureckova, A., Zahradnik, P., Chang, H., Neuzil, P. Versatile digital polymerase chain reaction chip design, fabrication, and image processing. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, vol. 283, no. 1, p. 677-684. ISSN: 0925-4005.
Detail

Castro, ER., Tarn, MD., Ginterová, P., Zhu, H., Xu, Y., Neužil, P. Determination of dynamic contact angles within microfluidic devices. Microfluidics and Nanofluidics, 2018, vol. 22, no. 51, p. 1-11. ISSN: 1613-4982.
Detail

Hanliang Zhu, Huanan Li, Haoqing Zhang, Zdenka Fohlerova,Sheng Ni, Levent Yobas, Jaroslav Klempa, Imrich Gablech, Jaromir Hubalek, Honglong Chang, Pavel Neuzil. Heat Transfer Time Determination Based on DNA Melting Curve Analysis. Microfluidics and Nanofluidics, 2020, no. 10, p. 1-7. ISSN: 1613-4982.
Detail

ZHANG, H.; LI, H.; ZHU, H.; PEKÁREK, J.; PODEŠVA, P.; CHANG, H.; NEUŽIL, P. Revealing the Secrets of PCR. Sensors and Actuators B: Chemical, 2019, vol. 298, no. NA, p. 1-6. ISSN: 0925-4005.
Detail

ZHANG, H.; CHANG, H.; NEUŽIL, P. DEP-on-a-Chip: Dielectrophoresis Applied to Microfluidic Platforms. Micromachines, 2019, vol. 10, no. 6, p. 1-22. ISSN: 2072-666X.
Detail

ILIESCU, F.; VRTAČNIK, D.; NEUŽIL, P.; ILIESCU, C. Microfluidic Technology for Clinical Applications of Exosomes. Micromachines, 2019, vol. 10, no. 6, p. 1-29. ISSN: 2072-666X.
Detail

LEDNICKÝ, T.; BONYÁR, A. Large Scale Fabrication of Ordered Gold Nanoparticle-Epoxy Surface Nanocomposites and Their Application as Label-Free Plasmonic DNA Biosensors. ACS APPL MATER INTER, 2020, vol. 12, no. 4, p. 4804-4814. ISSN: 1944-8244.
Detail

FOHLEROVÁ, Z.; PODEŠVA, P.; NEUŽIL, P.: Optofluidní čip; Optofluidní mikročip s teplotním gradientem pro určování teplotní stability biomolekul v segmentovaném toku. Ústav mikroelektroniky Vysoké učení technické v Brně. (funkční vzorek)
Detail

HRDÝ, R.; FOHLEROVÁ, Z.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.: 64-elektrodový čip 2. generace; Elektrochemický 64-mikroelektrodový čip pro biochemickou detekci. Laboratoře LAbSensNano N.066 Technická 10, Brno. (funkční vzorek)
Detail

GABLECH, I.; SOMER, J.; FOHLEROVÁ, Z.; KURDÍK, S.; PEKÁREK, J.; FECKO, P.; SVATOŠ, V.; HUBÁLEK, J.; NEUŽIL, P.: Utopené mikrokanály; Utopené mikrokanály pro mikrofluidiku. Laboratoř 0.67 UMEL, VUT, Technická 10, Brno. URL: http://www.umel.feec.vutbr.cz/LabSensNano/products.aspx?id=134. (funkční vzorek)
Detail