Project detail

Design of spacecraft components for additive manufacturing

Duration: 10.02.2014 — 31.03.2015

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2014-02-10 - 2015-03-31)

On the project

The aim of the project was: Design of spacecraft components for additive manufacturing

Key words in English
spacecraft components; additive manufacturing

Mark

HS13457060

Default language

Czech

People responsible

Koutný Daniel, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Results

KOUTNÝ, D.; KREJČÍ, P. SPECIMEN AND METHODOLOGY TEST REPORT. Brno: VUT v Brně, 2014.
Detail

KOUTNÝ, D.; PALOUŠEK, D.; KOUKAL, O.: Bracket_01_2014; Konzola pro fixaci antény satelitu. Budova D5 místnost 464 NETME CENTRE Fakulta strojního inženýrství Vysoké učení technické v Brně Technická 2896/2 616 69 BRNO Česká republika. URL: http://pom.uk.fme.vutbr.cz/pdf_projekt.php?id=317. (funkční vzorek)
Detail