Project detail

Řízení zásobní funkce nádrží při uvažování nejistot hydrologických vstupech s použitím metod umělé inteligence

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2015

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

On the project

Vytvoření samostatného softwarového produktu, který bude schopen řídit nádrž se zásobní funkcí resp. soustavu nádrží stochastickým způsobem, tj. s uvažováním nejistot ve vstupních datech s pravděpodobnostním výskytem. Výzkumná činnost bude zaměřená na vývoj softwaru, odpovídajícímu současné úrovni PC. Proto u software dojde k nahrazení clasických optimalizačních modulů metodami umělé inteligence a tím dojde k umožnění provedení dostatečného množství opakovaní simulací pro tvorbu vějíře možností. Souhlas s AdMaS UP: ANO

Key words in English
Stochastic, management of open large water reservoir, storage function, fuzzy logic

Mark

FAST-J-15-2798

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Kozel Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2015-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2015-01-01 - 2015-12-31)

Results

KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastic Forecast of Flow Reservoir Behaviour. In The WORLD Multidisciplinary Earth Sciences Symposium 2015, Abstract collection. Procedia Earth and Planetary Science. Praha: Elsevier, 2015. p. 940-944. ISBN: 978-80-970698-4-1. ISSN: 1878-5220.
Detail

KOZEL, T.; STARÝ, M. Stochastické řízení zásobní funkce nádrže. In Sborní příspěvků ze Semináře Adolfa Patery 2015. Praha: ČHMÚ Praha, 2015. s. 51-56. ISBN: 978-80-01-05856-5.
Detail

KOZEL, T. VYUŽITÍ FUZZY LOGIKY PRO ŘÍZENÍ NÁDRŽE SE ZÁSOBNÍ FUNKCÍ. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 277-283. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KOZEL, T. Stochastické předpovědi přítoků do nádrže se zásobní funkcí. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: Slovenský hydrometeorologický ústav, 2015. s. 1-10. ISBN: 978-80-88907-89-3.
Detail

KOZEL, T. Aplikace SUWARERO. In Sborník abstraktů konference JUNIORSTAV 2016. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2016. s. 270-276. ISBN: 978-80-214-5311-1.
Detail

KOZEL, T.; STARÝ, M.: Suwarero; Suwarero. http://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/cs/software.php. (software)
Detail