Project detail

Localization using ultra wide band wireless systems: From algorithms to hardware implementation

Duration: 29.04.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Evropská unie - OP VK - Oblast podpory 2.3 - Lidské zdroje ve VaV (2. výzva)

- whole funder (2014-04-29 - 2016-12-31)

On the project

Description in Czech
Projekt Lokalizace pomocí ultra-širokopásmových bezdrátových systémů: Od algoritmů k hardwarové implementaci podporuje výzkumné aktivity zahraničního vědce Dr. Aniruddhy Chandry prostřednictvím programu SoMoPro II, spolufinancovaného Evropskou unií z Programu Lidé (Akce Marie Curie) Sedmého rámcového programu EU (FP7/2007-2013) na základě grantové dohody REA č. 291782. Obecným cílem projektu je vyvinout nové UWB zařízení, které umožní provádět přesnou lokalizaci ve vnitřním i venkovním prostředí. Jeho dílčí aktivity zahrnují měření vlastností UWB kanálu v časové a frekvenční oblasti, nalezení vhodných matematických statistických modelů, které mohou popsat šíření signálu UWB, návrh nových hybridních algoritmů pro lokalizaci a vývoj hardwarového prototypu. Při jeho vývoji budou zvažovány pokročilé techniky zpracování signálu jako např. MIMO (Multiple Input Multiple Output). Teoretický a simulační základ by měl umožnit vyhodnocení parametrů komunikačního systému a určení optimálních konstrukčních parametrů UWB zařízení bez nákladných a časově náročných zkoušek v reálných podmínkách.

Mark

76902/2013

Default language

English

People responsible

Chandra Aniruddha, Dr., Ph.D. - fellow researcher
Prokeš Aleš, prof. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

division-REL-SIX
- (2014-04-29 - not assigned)

Results

NALLAGONDA, S.; CHANDRA, A.; DHAR ROY, S.; KUNDU, S.; KUKOLEV, P.; PROKEŠ, A. Detection Performance of Cooperative Spectrum Sensing with Hard Decision Fusion in Fading Channels. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2014, vol. 1, no. 1, p. 1-23. ISSN: 0020-7217.
Detail

SOURYA, A.; DUTTA, S.; CHANDRA, A.; PROKEŠ, A.; KIM, M. Find My Car: Simple RSS-based UWB Localization Algorithms for Single and Multiple Transmitters. In Proc. of IEEE Latin-American Conference on Communications. Universidad de los Andes, Colombia: IEEE Communication Society, 2020. p. 1-6. ISBN: 978-1-7281-8903-1.
Detail

CHANDRA, A.; BISWAS, S.; GHOSH, B.; BISWAS, N.; BRANTE, G.; DEMO SOUZA, R. Energy efficient relay placement in dual hop 802.15.4 networks. WIRELESS PERSONAL COMMUNICATIONS, 2014, vol. 75, no. 4, p. 1947-1967. ISSN: 0929-6212.
Detail

GHOSH, A.; GHATAK, G.; CHANDRA, A. SEP of dual-ring star-QAM over FSO channels with atmospheric turbulence. In IEEE International Conference on Signal Processing and Communications (SPCOM). 2014. p. 1-6. ISBN: 978-1-4799-4666-2.
Detail

CHANDRA, A.; BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; VYCHODIL, J.; POSPÍŠIL, M.; MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. CLEAN algorithms for intra-vehicular time-domain UWB channel sounding. In International Conference on Pervasive and Embedded Computing and Communication Systems. 2015. p. 224-229. ISBN: 978-989-758-084-0.
Detail

BAG, B.; DAS, A.; CHANDRA, A. Performance Analysis of dual-hop AF relaying FSO System using Alamouti Scheme over G-G Fading Channel. In International Conference on Fibre Optics and Photonics (PHOTONICS 2014). 2014. p. 1-3. ISBN: 978-1-55752-882-7.
Detail

DAS, A.; BAG, B.; CHANDRA, A. End-to-end performance analysis of relayed FSO transmissions over G-G fading channels using STBC. In International Conference on Opto-Electronics and Applied Optics (IEM OPTRONIX 2014). 2014.
Detail

CHANDRA, A.; BLUMENSTEIN, J.; MIKULÁŠEK, T.; VYCHODIL, J.; MARŠÁLEK, R.; PROKEŠ, A.; ZEMEN, T.; MECKLENBRÄUKER, C. Serial subtractive deconvolution algorithms for time-domain ultra wide band in-vehicle channel sounding. IET Intelligent Transport Systems, 2015, vol. 9, no. 9, p. 870-880. ISSN: 1751-9578.
Detail

CHANDRA, A. et al. Double threshold-based cooperative spectrum sensing for a cognitive radio network with improved energy detectors. IET Communications, 2015, vol. 9, no. 18, p. 2216-2226. ISSN: 1751-8628.
Detail

CHANDRA, A.; CHATTOPADHYAY, A.; SHARMA, K.; DHAR ROY, S. Error performance of RS coded binary FSK in PLC channels with Nakagami and impulsive noise. Physical Communication, 2014, vol. 14, no. 1, p. 14-23. ISSN: 1874-4907.
Detail

GHOSH, B.; CHANDRA, A.; KUMAR MAL, A. Comparing Energy Efficiency of DF Relay-Assisted Cooperative and Noncooperative Short-Range Wireless Systems. In Proceedings of the International Conference on Nano-electronics, Circuits & Communication Systems. Singapore: Springer, Singapore, 2017. p. 139-151. ISBN: 978-981-10-2998-1.
Detail

CHANDRA, A.; DHAR ROY, S. et al. Frame error rate for single hop and dual hop transmissions in 802.15.4 LoWPANs. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS, 2016, vol. 99, no. PP, p. 1-15. ISSN: 0020-7217.
Detail

CHANDRA, A.; KUNDU, S. et al. Analytical performance of soft data fusion-aided spectrum sensing in hybrid terrestrial-satellite networks. INTERNATIONAL JOURNAL OF SATELLITE COMMUNICATIONS AND NETWORKING, 2016, vol. 99, no. PP, p. 1-19. ISSN: 1542-0973.
Detail

CHANDRA, A.; DAS, A.; BAG, B. Performance analysis of fixed gain AF relay assisted mixed RF-FSO links. In 2nd International Conference on Opto-electronics and Applied Optics (IEEE Optronix 2015). 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-7519-1.
Detail

CHANDRA, A.; BISWAS, S.; DHAR ROY, S. Cross-Layer Dual-Hop Energy Model for 802.15.4 Networks in a Beacon-Enabled Mode. In IEEE International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT). 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-6084-2.
Detail

CHANDRA, A.; DAS, A.; BAG, B. Performance analysis of fixed gain AF relay assisted mixed RF-FSO links. In Proceedings of the 2nd International Conference on Opto-Electronics and Applied Optics (IEM OPTRONIX)]. IEEE, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4673-7518-4.
Detail

CHANDRA, A.; NALLAGONDA, S.; DHAR ROY, S.; KUNDU, S. Detection performance of soft data fusion in Rician fading channel for cognitive radio network. In Proceedings of the 18th International Symposium on Wireless Personal Multimedia Communications. IEEE, 2015. p. 1-5. ISBN: 9781479904631.
Detail

CHANDRA, A.; DHAR ROY, S.; BISWAS, S. PER reduction with relays for low energy short range 802.15.4 WPN. In 2015 IEEE International WIE Conference on Electrical and Computer Engineering (WIECON-ECE). 2015. p. 354-357. ISBN: 978-1-4673-8786-6.
Detail

CHANDRA, A.; GHOSH, B.; BISWAS, S. Energy efficient DF relay placement in alpha-mu fading channel with cooperative and non-cooperative schemes. Radioengineering, 2016, vol. 25, no. 4, p. 12-19. ISSN: 1210-2512.
Detail

IEEE International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT). Tamil Nadu (05.03.2015)
Detail

KUKOLEV, P.: 9th International Workshop on Communication Technologies for Vehicles: Nets4Cars-2015-Fall. Munich, Germany (06.10.2015)
Detail

2nd International Conference on Opto-electronics and Applied Optics (Optronix-2015). Vancouver (16.10.2015)
Detail

CHANDRA, A.: 19th International Conference on Communications (part of CSCC '15). Zakynthos Island, Greece (16.07.2015)
Detail