Project detail

KERI - calculation of absorption coefficients

Duration: 01.07.2014 — 31.12.2014

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2014-07-01 - 2014-12-31)

On the project

Výstupem zakázky (dodávky) je soubor radiačních vlastností (koeficienty absorpce) plazmatu vzduchu SF6, CO2 a jejich různých směsí. Podrobnosti předmětu zakázky jsou uvedeny v objednávce. Součástí dodávky byla následující data: 1. input data for calculation of absorption coefficients as a function of arbitrary radiation frequency for the given plasma temperature and pressure, respectively for the following plasmas: a. SF6, temperature range 1000 K to 35 000 K with step of the temperature of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa b. N2, temperature range 1000 K to 35 000 K with step of the temperature of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa c. Mixtures of 75% SF6+25% N2, 50% SF6+50% N2, 25% SF6+75% N2, temperature range 1000 K to 35 000 K with the step of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa d. CO2, temperature range 1000 K to 35 000 K with the step of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa e. O2, temperature range 1000 K to 35 000 K with the step of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa f. Mixtures of 75% CO2+25% O2, 50% CO2+50% O2, 25% CO2+75% O2, temperature range 1000 K to 35 000 K with step of arbitrary, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa 2. Executable computer code which uses the above input data for calculation of absorption coefficients. 3. Block description of the computer code.

Description in Czech
Výstupem zakázky (dodávky) je soubor radiačních vlastností (koeficienty absorpce) plazmatu vzduchu SF6, CO2 a jejich různých směsí. Podrobnosti předmětu zakázky jsou uvedeny v objednávce. Součástí dodávky byla následující data: 1. input data for calculation of absorption coefficients as a function of arbitrary radiation frequency for the given plasma temperature and pressure, respectively for the following plasmas: a. SF6, temperature range 1000 K to 35 000 K with step of the temperature of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa b. N2, temperature range 1000 K to 35 000 K with step of the temperature of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa c. Mixtures of 75% SF6+25% N2, 50% SF6+50% N2, 25% SF6+75% N2, temperature range 1000 K to 35 000 K with the step of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa d. CO2, temperature range 1000 K to 35 000 K with the step of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa e. O2, temperature range 1000 K to 35 000 K with the step of 100 K, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa f. Mixtures of 75% CO2+25% O2, 50% CO2+50% O2, 25% CO2+75% O2, temperature range 1000 K to 35 000 K with step of arbitrary, pressures 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 2, 5, 10 MPa 2. Executable computer code which uses the above input data for calculation of absorption coefficients. 3. Block description of the computer code.

Keywords
thermal plasmas, radiation, air plasma, SF6, CO2, absorption coefficients

Key words in Czech
thermal plasmas, radiation, air plasma, SF6, CO2, absorption coefficients

Mark

2014_HS18457064

Default language

English

People responsible

Bartlová Milada, doc. RNDr., Ph.D. - fellow researcher
Coufal Oldřich, doc. RNDr., CSc. - fellow researcher
Kloc Petr, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

division-VEE-CVVOZE
- (2014-07-01 - 2014-12-31)
Korea Electrotechnology Research Institute (KERI)
- (1900-01-01 - not assigned)