Project detail

Optimalizace druhů plniv lepidel s ohledem na zvýšení trvanlivosti lepené spáry dřeva

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Termosety jsou specifické svým křehkým chováním, což eliminuje jejich využití pro některé aplikace. Plnění různými typy plniv (celulózovými vlákny na úrovni mikro a nano, nebo plnění kopolymerem butadienu a akrylonitrilu), lze u polymerní matrice dosáhnout signifikantní zvýšení duktilního chování.

Description in English
Thermosets are specific to their fragile behavior, what is the eliminating factor of their usage for certain applications. The performance of different types of fillers (cellulose fibers at the micro and nano or the performance of a copolymer of butadiene and acrylonitrile) in the polymer matrix can achieve a significant increase of ductile parameter.

Keywords
polymerní matrice, celulóza, epoxidy

Key words in English
polymer matrix, cellulose, epoxy

Mark

FAST-S-14-2570

Default language

Czech

People responsible

Dvořáková Martina, Ing. - fellow researcher
Dvořáková Michaela, Ing. et Ing. - fellow researcher
Melichar Jindřich, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šot Michal, Ing. - fellow researcher
Vaněrek Jan, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Results

VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R.; BENEŠOVÁ, A. Enhancing the wood glue bond using cellulose modified epoxy. Advanced Materials Research (online), 2015, vol. 2015, no. 1122, p. 145-148. ISSN: 1662-8985.
Detail

BRODŇAN, M.; KOTEŠ, P.; VANĚREK, J.; DROCHYTKA, R. Corrosion Determination of Reinforcement Using Electrical Resistance Method. Materiali in tehnologije, 2017, vol. 51, no. 1, p. 85-93. ISSN: 1580-2949.
Detail

KOTEŠ, P.; BRODŇAN, M.; VANĚREK, J. Determination of corrosion of the steel reinforcement and application to a bridge structure. In MAINTENANCE, MONITORING, SAFETY, RISK AND RESILIENCE OF BRIDGES AND BRIDGE NETWORKS. Foz do Iguaçu, Brazil: CRC PRESS-TAYLOR & FRANCIS GROUP, 2016. p. 485-485. ISBN: 978-1-138-02851-7.
Detail

ŠOMODÍKOVÁ, M.; LEHKÝ, D.; NOVÁK, D.; PODROUŽEK, J.; BENKO, V.; STRAUSS, A.; VANĚREK, J.: 8th International Conference on Bridge Maintenance, Safety and Management (IABMAS). Foz do Iguaçu (26.06.2016)
Detail