Project detail

Nové strukturované povrchové úpravy pro cementotřískové desky s extrémní odolností a vysokou životností

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2017

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- part funder (2015-01-01 - 2017-12-31)

On the project

Záměrem projektu je výzkum a vývoj nových strukturovaných povrchových úprav cementotřískových desek. Povrchovou úpravou bude zajištěna dostatečná odolnost a životnost desek v dané stavební konstrukci.

Description in English
The aim of the project is the research and development of new structured finishes for the treating of cement-bonded particleboards. This will ensure adequate durability and lifetime of the boards in the building structure.

Keywords
Povrchová úprava; struktura; textura; cementotřísková deska;

Key words in English
Surface treatment; structure; texture; cement-bonded particleboard;

Mark

TH01020282

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2015-01-01 - 2017-12-31)

Results

VACULA, M.; KLVAČ, M.; MELICHAR, T. Vyšší odolnost nátěru fasádních cementotřískových desek vůči UV záření. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2017. s. 27-33.
Detail

VACULA, M.; KLVAČ, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Degradace povrchu cementotřískových desek a možnosti zvýšení odolnosti vysoce odolnou povrchovou úpravou. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2017. s. 8-11.
Detail

VACULA, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š. Zvýšení stálobarevnosti povrchové úpravy cementotřískových desek pomocí ošetření povrchu vícevrstvými nátěrovými systémy. Praha: Vydavatelství PRESS AGENCY, 2017. s. 2-5.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M. Povrchové úpravy pro cementotřískové desky do nepříznivého prostředí. In Sborník konference Maltoviny 2015. Prosinec 2015. Brno: VUT v Brně, 2015. s. 29-33. ISBN: 978-80-214-5294-7.
Detail

VACULA, M.; KLVAČ, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Vady a nedostatky při provádění povrchových úprav cementotřískových desek. Povrchové úpravy, 2015, roč. 18(2015), č. 4, s. 2-4. ISSN: 0551-7354.
Detail

VACULA, M.; KLVAČ, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; MELICHAR, T. Charakteristika a vady povrchových úprav cementotřískových desek. In Sanace a rekonstrukce staveb 2015, sborník konference (soubor přednášek z konference) CRRB - 17th International Conference on Rehabilitation and Reconstruction of Buildings. Listopad 2015. Blansko: WTA CZ, 2015. s. 20-26. ISBN: 978-80-02-02631-0.
Detail

VACULA, M.; KLVAČ, M.; MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J. Zvýšení životnosti cementotřískových desek vysoce odolnou povrchovou úpravou. Zpravodaj WTA CZ, 2017, roč. 2017, č. 3-4, s. 11-15. ISSN: 1213-7308.
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š.; KLVAČ, M.; Vysoké učení technické v Brně, Brno, CZ CIDEM Hranice, a.s.., Hranice, CZ: Strukturovaný povrchový nátěr s extrémní odolností a vysokou životností kompatibilní pro cementotřískové desky. 31625, užitný vzor. (2018)
Detail

MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: PU-CA (TH01020282-2016V005); Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky určená do chemicky agresivního prostředí. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.: PU-OH (TH01020282-2016V007); Vysoce odolná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky – pro ošetření hran. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; VACULA, M.; BYDŽOVSKÝ, J.; KEPRDOVÁ, Š.: PU-SA (TH01020282-2016V003); Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky – pro strojní aplikaci. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail

MELICHAR, T.; BYDŽOVSKÝ, J.; VACULA, M.; KEPRDOVÁ, Š.: PU-ZM (TH01020282-2016V004); Strukturovaná povrchová úprava kompatibilní pro cementotřískové desky – pro zajištění výrazně zvýšené mrazuvzdornosti. Po destruktivním ověření parametrů byl vzorek zlikvidován.. (funkční vzorek)
Detail