Project detail

Soubor prvků pro fotonickou komunikaci

Duration: 01.01.2015 — 30.06.2018

On the project

Cílem projektu je realizovat sadu optických a elektronických prvků, které umožní provoz fotonické služby na vláknových a bezdrátových komunikačních spojích s vysokým stupněm kompenzace dopravního zpoždění přenášené informace. Mezi tyto prvky budou patřit fotonický bezdrátový spoj, fotonická jednotka kompenzace dopravního zpoždění a jednotka pro vyhodnocení dopravního zpoždění na fotonickém spoji. V rámci tohoto projektu budou uvedené prvky zapojeny do dvou pilotních realizací fotonického spoje, kde bude demonstrován přenos se stabilním dopravním zpožděním jak po optických vláknech, tak i přes bezdrátový spoj.

Keywords
fotonika; optická vlákna; optická komunikace volným prostore; síť; čas; frekvence

Key words in English
photonics; optical fibre; free-space optical communication; network; time; frequency

Mark

TH01011254

Default language

Czech

People responsible

Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2015-01-01 - 2018-06-30)
Centre of Sensor, Information and Communication Systems
- (2014-06-25 - not assigned)

Funding resources

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON (2015-2025)

- whole funder (2015-01-01 - 2018-06-30)

Results

BARCÍK, P.; WILFERT, O.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Model plně fotonického optického přijímače. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER55. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 2015. s. 75-76. ISBN: 978-80-87441-15-2.
Detail

BARCÍK, P.; KOLKA, Z.; DOBESCH, A.; NOVÁK, M.; WILFERT, O.; BIOLKOVÁ, V. Fotonický Spoj pro Speciální Aplikaci. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER58. 2018. Třešť: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i Královopolská 147, 612 64 Brno, 2018. s. 57-58. ISBN: 978-80-87441-24-4.
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O.; BIOLKOVÁ, V.; BARCÍK, P. Výzkum optické komunikace volným prostorem. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER55. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 2015. s. 34-35. ISBN: 978-80-87441-15-2.
Detail

ŠIFTA, R.; HELÁN, R.; ELIÁŠ, J.; KOČÍ, L.; URBAN, F. Kompaktní vyhodnocovací jednotka pro FBG senzory. In LA56. Třešť: Ústav přístrojové techniky Akademie věd České republiky, v.v.i., 2016. s. 62-63. ISBN: 978-80-87441-18-3.
Detail

WILFERT, O.; KOLKA, Z.; BARCÍK, P.; BIOLKOVÁ, V. Adaptivní Přijímač pro Plně Fotonický Spoj. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER56. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 2016. s. 64-65. ISBN: 978-80-87441-18-3.
Detail

KOČÍ, L.; ELIÁŠ, J.; URBAN, F.; ŠIFTA, R.; URBAN, F. Fiber Bragg Gratings in Tapered Optical Fiber. In 28 th Conference and Exhibition on OPTICAL COMMUNICATIONS 2016. 1. Prague, Czech Republic: Zeithamlová Milena Ing., Agentura Action M, Vršovická 68, 101 00 Praha 10, Czech Republic, 2016. p. 18-21. ISBN: 978-80-86742-45-8.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; BIOLEK, D. Stochastický model optického bezvláknového spoje. Slaboproudý obzor, 2016, roč. 72, č. 2, s. 11-15. ISSN: 2336-5773.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; BIOLEK, D. Time-Domain Model for Simulating Turbulence Effects on Terrestrial FSO Systems. In Proceedings of the International Conference on New Trends in Signal Processing. Demanovská dolina, Slovensko: IEEE, 2016. p. 47-50. ISBN: 9788080405298.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Mitigation of Atmospheric Turbulence on Terrestrial FSO Paths using Buffering. In Proceedings of the KIT 2015. L. Mikuláš, Slovensko: AOS L. Mikuláš, 2015. p. 1-6. ISBN: 978-1-61804-245-3.
Detail

BARCÍK, P.; NOVÁK, M.; DOBESCH, A.; KOLKA, Z.; WILFERT, O. Concept of a Fiber-Based Laser Beam Tracking System for a Free Space Optical Link. In 2018 11th International Symposium on Communication Systems, Networks & Digital Signal Processing (CSNDSP). Budapest, Hungary: 2018. p. 1-5. ISBN: 978-1-5386-1334-4.
Detail

BARCÍK, P.; WILFERT, O.; KOLKA, Z. Diffraction of the Optical Wave in the Schmidt Cassegrain Telescope. In Microwave Techniques (COMITE), 2017 Conference on. Brno, Czech Republic: IEEE, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-5090-4594-5.
Detail

HUDCOVÁ, L.; WILFERT, O. Prediction of atmospheric turbulence on the basis of weather conditions. In 18th Conference on Microwave Techniques COMITE 2017. Brno, Czech Republic: IEEE, 2017. p. 1-5. ISBN: 978-1-5090-4594-5.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Analysis of Transmitter-Blocking Technique for Terrestrial FSO Links. In Proceedings of the 2017 Communication and Information Technologies Conference. Slovakia: IEEE Czechoslovakia Section, 2017. p. 62-65. ISBN: 978-80-8040-550-2.
Detail

KOČÍ, L.; ELIÁŠ, J.; URBAN, F.; HELÁN, R.; ŠIFTA, R. Optický vláknový senzor pro měření gradientu teploty. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER57. 1. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Královopolská 147,61264 Brno, 2017. s. 22-23. ISBN: 978-80-87441-21-3.
Detail

BARCÍK, P.; KOLKA, Z.; DOBESCH, A.; WILFERT, O.; BIOLKOVÁ, V. Systém Adaptivního Směrování Laserového Spoje Využívajícího Svazek Optických Vláken. In Sborník příspěvků multioborové konference LASER57. Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., 2017. s. 24-25. ISBN: 978-80-87441-21-3.
Detail

KOLKA, Z.; WILFERT, O.; BIOLKOVÁ, V.; DOBESCH, A.; BARCÍK, P.; NOVÁK, M.: EPCOM FSO-ODU; Vnější jednotka fotonického bezvláknového spoje. Fyzicky je jednotka umístěna na VUT v Brně. Adresa: Vysoké učení technické v Brně FEKT, UREL Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2017/EPCOM_ODU_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; DOBESCH, A.; BARCÍK, P.; NOVÁK, M.: EPCOM FSO-IDU; Vnitřní jednotka fotonického bezvláknového spoje. Fyzicky je jednotka umístěna na VUT v Brně. Adresa: Vysoké učení technické v Brně FEKT, UREL Technická 12 616 00 Brno Česká republika. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/EPCOM_IDU_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail