Project detail

Modern methods for the restoration of digital audio signals

Duration: 01.01.2015 — 31.12.2016

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - AKTION Česká republika - Rakousko

- whole funder (2015-01-01 - 2016-12-31)

On the project

V rámci projektu budou navrženy inovativní, originální interdisciplinární přístupy k restaurování zvuku, kombinující znalosti z oborů matematiky, zpracování signálů, a psychoakustiky. Základní výzkum bude zaměřen na nové metody pro rekonstrukci chybějícího segmentu ve zvukových signálech a evaluaci jednotlivých postupů, které přináší zlepšení oproti současnému stavu vědění. Projekt zahrnuje: (a) Originální algoritmy doplňování audion dat přizpůsobené charakteristikám obecných a speciálních zvukových signálů. (b) Vývoj komplexního, open-source toolboxu doprovázeného rozsáhlou reprezentativní databází testovacích signálů. (c) Rozsáhlá hodnocení kvality restaurace nahrávek za různých podmínek s ohledem na perceptuální kvalitu prostřednictvím objektivního a subjektivního testování.

Description in English
The project will propose an innovative, original, interdisciplinary approach to audio restoration, combining knowledge from the disciplines of mathematics, signal processing, and psychoacoustics. Fundamental research will develop novel methods for missing segment recovery in audio signals and evaluation of inpainting procedures, improving upon the current state of the art. Therefore, the project will provide: (a) Original audio inpainting algorithms adapted to the characteristics of generic and special audio signals. (b) A comprehensive, open-source audio inpainting toolbox accompanied by a large, representative database of test signals. (c) An extensive evaluation of restoration quality under various conditions, considering perceptual quality through objective and subjective testing.

Keywords
Audio inpainting, restaurace signálu, zpracování signálu, teorie informace, řídká regrese

Key words in English
Audio inpainting, signal restoration, signal processing, information theory, sparse regression

Mark

7AMB15AT033

Default language

Czech

People responsible

Mach Václav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Veselý Vítězslav, doc. RNDr., CSc. - fellow researcher
Záviška Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Rajmic Pavel, prof. Mgr., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Telecommunications
- (2015-01-01 - not assigned)