Project detail

Vývoj mechatronické cylindrické vložky TOKOZ PRO

Duration: 01.07.2013 — 31.08.2016

On the project

Náplní zakázky smluvního výzkumu bylo provedení studie proveditelnosti cylindrické mechatronické vložky do předloženého systému, návrh možného řešení a způsobu testování.

Description in English
The area of contract research feasibility study mechatronic cylinder liners in submitted system, the design of a solution and the method of testing.

Keywords
mechatronická cylindrická vložka

Key words in English
mechatronic cylinder

Mark

2016_HS18357021

Default language

Czech

People responsible

Macháň Ladislav, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Musil Vladislav, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Šteffan Pavel, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Microelectronics
- (2013-07-01 - not assigned)

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2013-07-01 - 2015-12-31)

Results

MUSIL, V. Vývoj aktivních polovodičových součástek. Brno: Novpress, ISBN 978-80-214-5535-1, 2017. s. 26-33.
Detail

ŠTEFFAN, P.; MACHÁŇ, L. Dílčí výzkumná zpráva k HS: HS18357021. Brno: VUT, 2014. s. 1-30.
Detail