Project detail

Softwarová aplikace pro určení ohroženého povodí přívalovým deštěm

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Cílem projektu je sestrojení mapové aplikace, která bude sloužit jako objektivní nástroj pro hledání malých povodí, která jsou ohrožena povodněmi z přívalových dešťů. Bude se jednat o samostatně spustitelnou aplikaci s uživatelsky jednoduchým grafickým rozhraním pro práci s množinou testovaných povodí. Uživatel bude schopen po zadání parametrů zátěžové srážky určit ohrožená povodí. Kalibrace modelu bude provedena na rozsáhlé množině vzorových dat.

Mark

FAST-J-14-2400

Default language

Czech

People responsible

Starý Miloš, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Ježík Pavel, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Landscape Water Management
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Results

JEŽÍK, P. MAPOVÁ APLIKACE PRO HLEDÁNÍ MALÝCH POVODÍ NEJVÍCE OHROŽENÝCH PŘÍVALOVÝMI POVODNĚMI. In Zborník súťažných prác mladých odborníkov. Bratislava: 2014. s. 1-7. ISBN: 978-80-88907-87-9.
Detail

JEŽÍK, P.; STARÝ, M. HLEDÁNÍ KRITICKÉ DOBY TRVÁNÍ DEŠTĚ PRO ÚČELY MODELOVÁNÍ ODTOKOVÉ REAKCE MALÉHO POVODÍ NA PŘÍVALOVÝ DÉŠŤ. In Sborník příspěvků odborné konference Voda a krajina 2014. Praha: 2014. s. 61-70. ISBN: 978-80-01-05533-5.
Detail

JEŽÍK, P. PŘEDSTAVENÍ SOFTWAROVÉ APLIKACE A3C. In Sborník abstraktů konference Juniorstav 2015. 2015. s. 1-7. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

JEŽÍK, P. MAPOVÁ APLIKACE PRO HLEDÁNÍ MALÝCH POVODÍ NEJVÍCE OHROŽENÝCH PŘÍVALOVÝMI POVODNĚMI. VODOHOSPODARSKY SPRAVODAJCA, 2015, roč. 58, č. 1-2, s. 10-12. ISSN: 0322-886X.
Detail

JEŽÍK, P.; STARÝ, M.: A3C; A3C. http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. URL: http://uvhk.fce.vutbr.cz/software.php. (software)
Detail