Project detail

Testování zařízení a vývoj výpočetního zpracování pro absolutní kalibraci antén GNSS

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2015

On the project

Cílem žádosti je podpora pokračování dlouhodobého projektu, který směřuje k vybudování stabilně fungující základny pro absolutní kalibrace GNSS antén. Předpokládá se provedení úprav zařízení zkonstruovaného v předchozím období (vedení kabelů, protizávaží), jeho testování po stránkách geometrické, časové návaznosti a elektromagnetického rušení. Klíčovými úkoly bude tvorba software pro optimalizaci tvorby pozorovacího programu a vlastního zpracování měrení vedoucího k výpočtu excentricit fázových center antén a jejich variací.

Mark

FAST-S-14-2468

Default language

Czech

People responsible

Brátová Kateřina, Ing. - fellow researcher
Galata Marek, Ing. - fellow researcher
Hynčicová Tereza, Ing. - fellow researcher
Komárek Josef, Ing. - fellow researcher
Kuruc Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kratochvíl Radim, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Geodesy
- (2014-01-01 - 2015-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2015-12-31)

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

Results

BRÁTOVÁ, K. Určení geometrických parametrů zařízení pro absolutní kalibraci GNSS antén. In Juniorstav 2015 17. odborná konference doktorského studia. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, 2015. s. 1-8. ISBN: 978-80-214-5091-2.
Detail

KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T.; KURUC, M. Determination of Geometrical and Temporal Characteristics of Device for Absolute GNSS Antenna Calibration. 15th Czech-Polish Workshop On Recent Geodynamics of The Sudeten and The Adjacent areas Abstracts. Praha: Institut struktury a mechaniky hornin, AVČR, 2014. p. 42-42.
Detail

KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T. Geometrical and temporal characteristics determination of device for antenna calibration. 4th Czech–Polish Symposium Brno–Wrocław “Actual Problems of Geodesy, Cartography and Photogrammetry” ABSTRACTS. Wroclaw: 2014. p. 11-11.
Detail

KRATOCHVÍL, R.; BRÁTOVÁ, K.; HYNČICOVÁ, T.; KURUC, M. Determination of geometrical and temporal Characteristics of Device for absolute GNSS Antenna Calibration. In 16th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2016, Book 2, Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing, Conference Proceedings, Volume II, Geodesy & Mine Surveying, Photogrammetry & Remote Sensing. International multidisciplinary geoconference SGEM. Sofie, Bulharsko: STEF92 Technology, Ltd., 2016. p. 185-200. ISBN: 978-619-7105-59-9. ISSN: 1314-2704.
Detail

GALATA, M.; KRATOCHVÍL, R.: RINEX_obs; Import a diferenciace GNSS měrení formátu RINEX. Zdrojový kód je k dispozici na Ústavu geodézie, FAST, VUT v Brně.. URL: http://www.fce.vutbr.cz/GED/GEDASP/projekty/SV/StAnCa/RINEX_obs.cpp. (software)
Detail

KRATOCHVÍL, R.; GREBÍK, I.: Vedení kabelů na StAnCa; Systém kladkového vedení kabelů pro zařízení k absolutní kalibraci GNSS antén. laboratoř Ústavu geodézie, FAST, VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail

KRATOCHVÍL, R.; GREBÍK, I.: Vyvážení antény na StAnCa.; Systém vyvážení hmotnosti antény pro zařízení k absolutní kalibraci GNSS antén. laboratoř Ústavu geodézie, FAST, VUT v Brně. (funkční vzorek)
Detail