Project detail

Studium dynamických jevů probíhajících ve výhybkách metodou Margenau-Hillovy distribuce

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Podstata projektu spočívá v ověření použití Margenau-Hillovy distribuce k popisu a analýze nestacionárních a zejména transientních signálů probíhajících v oblasti srdcovky výhybek. Součástí bude teoretický rozbor vlastností této časově frekvenční transformace a návrh optimálního algoritmu výpočtu včetně softwarového řešení. Navržený algoritmus a vytvořené programové vybavení bude ověřeno na modelových signálech a optimalizováno při měření in-labo.

Mark

FAST-S-14-2452

Default language

Czech

People responsible

Vukušičová Daniela, Ing. - fellow researcher
Smutný Jaroslav, prof. Ing., Dr. - principal person responsible

Units

Institute of Railway Structures and Constructions
- (2014-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2014-01-01 - 2014-12-31)

Results

SMUTNÝ, J.; SADLEKOVÁ, D. THE VIBRATION ANALYSIS THE VIBRATION ANALYSIS BY MARGENAU-HILL TRANSFORMATION METHOD. Communications, 2014, vol. 16, no. 4, p. 123-127. ISSN: 1335-4205.
Detail

SMUTNÝ, J.; SADLEKOVÁ, D.: FV2014_1; Snímač zrychlení pro experimentální vibrační analýzu kolejového roštu. Místnost C161, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav železničních konstrukcí. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Funkcni_vzor/FV_2014_1. (funkční vzorek)
Detail

SMUTNÝ, J.; SADLEKOVÁ, D.: S2014_1; Margenau-Hillův spektrogram. ftp://147.229.19.208/RIV/Software/. URL: ftp://147.229.19.208/RIV/Software/S2014_1. (software)
Detail