Project detail

Perspektivní obvodová řešení a algoritmy pro komunikační systémy

Duration: 01.01.2014 — 31.12.2016

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na návrh analogových a digitálních subsystémů komunikačního řetězce, efektivní algoritmy zpracování signálů a na otázky bezkabelového optického přenosu informace. S ohledem na potřeby současné komunikační techniky bude důraz kladen především na integritu signálů, rychlost, spolehlivost a bezpečnost spoje, metody analýzy a syntézy obvodů pracujících ve smíšeném režimu. S ohledem na širokou škálu potenciálních problémů byl sestaven řešitelský tým, jehož obdorné zaměření je příslibem úspěšného zvládnutí projektu.

Keywords
analogové obvody, digitální systémy, moderní funkční bloky, nelineární dynamika, zpracování signálů

Key words in English
analog circuits, digital systems, modern funkctional blocks, nonlinear dynamics, signal processing

Mark

FEKT-S-14-2281

Default language

Czech

People responsible

Balada Radek, Ing. - fellow researcher
Barcík Peter, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Boleček Libor, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Brančík Lubomír, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Derbek Vojtěch, Ing. Dr. Techn. - fellow researcher
Dobesch Aleš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dřínovský Jiří, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dušek Martin, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Kaller Ondřej, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Klozar Lukáš, Ing. - fellow researcher
Kolka Zdeněk, prof. Dr. Ing. - fellow researcher
Kubíček Michal, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Poliak Juraj, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Povalač Aleš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Šotner Roman, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Vychodil Josef, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Wilfert Otakar, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Petržela Jiří, doc. Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Department of Radio Electronics
- (2014-01-01 - 2016-12-31)
Faculty of Electrical Engineering and Communication
- (2014-01-01 - 2016-12-31)

Results

ŠOTNER, R.; HRUBOŠ, Z.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Precise Electronically Adjustable Oscillator Suitable for Quadrature Signal Generation Employing Active Elements with Current and Voltage Gain Control. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 33, no. 1, p. 1-35. ISSN: 0278-081X.
Detail

PETRŽELA, J. A note on fractional-order two-terminal devices in filtering applications. In 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava (Slovak Republic): 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R. Systematic design procedure towards reconfigurable first-order filters. In 24th International Conference radioelektronika 2014. Bratislava (Slovak Republic): 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Resistor-less First-Order Filter Design with Electronical Reconfiguration of its Transfer Function. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovakia: 2014. p. 63-66. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Design of Fully Adjustable Solution of Band-Reject/All-Pass Filter Transfer Function Using Signal Flow Graph Approach. In Proceedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovakia: 2014. p. 67-70. ISBN: 978-1-4799-3715-8.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Time-Domain Simulation of Transmission Line Models with Multiple Stochastic Excitations. In 24th International Conference Radioelektronika 2014. Bratislava, Slovensko: STU v Bratislave, 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

KINCL, Z.; KOLKA, Z. Test Frequency Selection using Efficient Space Coordinate Transformation. In Proccedings of the 24th International Conference Radioelektronika 2014. Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia: 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

POVALAČ, A.; ŠEBESTA, J. Backscatter Phase Evaluation Based on Scatterplot Cluster Detection. In 24th International Conference Radioelektronika (RADIOELEKTRONIKA 2014). 2014. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-3713-4.
Detail

SLEZÁK, J.; PETRŽELA, J. Evolutionary Synthesis of Cube Root Computational Circuit Using Graph Hybrid Estimation of Distribution Algorithm. Radioengineering, 2014, vol. 23, no. 1, p. 549-558. ISSN: 1210-2512.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Application of Stochastic Differential-Algebraic Equations in Hybrid MTL Systems Analysis. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 5, p. 41-45. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KARTCI, A.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor: Advanced Possibilities in Direct Electronic Control of First-Order Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 6, p. 77-83. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; HORNG, J.; VRBA, K. Electronically Linearly Voltage Controlled Second-Order Harmonic Oscillator With Multiples of pi/4 Phase Shifts. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunication and Signal Processing. Berlin, Germany: 2014. p. 708-712. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

PETRŽELA, J. Bilinear reconfigurable filters derived by using matrix method of unknown nodal voltages. In In 37th International Conference TSP 2014. Berlín: 2015. p. 687-692. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

PETRŽELA, J. Arbitrary phase shifters with decreasing phase. In In 37th International Conference TSP 2014. Berlín: 2015. p. 682-686. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J.; VRBA, K.; KINCL, Z. Linearly Tunable Quadrature Oscillator Derived from LC Colpitts Structure Using Voltage Differencing Transconductance Amplifier and Adjustable Current Amplifier. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2014, vol. 81, no. 1, p. 121-136. ISSN: 0925-1030.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Multiconductor Transmission Line Models Excited from Multiple Stochastic Sources. In 2014 37th International Conference on Telecommunications and Signal Processing. Berlín, Německo: Vysové učení technické v Brně, 2015. p. 672-676. ISBN: 978-80-214-4983-1.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Model of FSO Path for Network Simulation. In Proceedings of the 18th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2014). Santorini, Greece: Europment, 2014. p. 46-49. ISBN: 978-1-61804-245-3.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V. Analogově-číslicová emulace mem systémů. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 2, s. 1-5. ISSN: 0037-668X.
Detail

PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; GUZAN, M. Dynamical Tangles in Third-Order Oscillator with Single Jump Function. The Scientific World Journal, 2014, vol. 2014, no. 4, p. 1-15. ISSN: 1537-744X.
Detail

GÖTTHANS, T.; BAUDOIN, G.; MBAYE, A. Digital Predistortion With Advance/Delay Neural Network and Comparison With Volterra Derived Models. In IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications, PIMRC. Washington D.C., USA: 2014. p. 1-5. ISBN: 978-1-4673-6235-1.
Detail

BIOLEK, D.; BIOLEK, Z.; BIOLKOVÁ, V.; KOLKA, Z. Some Regularities of the Spectral Content of the Responses of Memristive Systems to Sinusoidal Excitation. In 2014 UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium (EMS 2014). Pisa, Italy: IEEE, 2014. p. 473-478. ISBN: 978-1-4799-7411-5.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. On Hybrid Emulation of Mem-Systems. In 2014 UKSim-AMSS 8th European Modelling Symposium (EMS 2014). Pisa, Italy: IEEE, 2014. p. 490-494. ISBN: 978-1-4799-7411-5.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K. Second-order Simple Multiphase Oscillator Using Z-Copy Controlled-Gain Voltage Differencing Current Conveyor. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2014, vol. 20, no. 9, p. 13-18. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Design of Z-copy controlled-gain voltage differencing current conveyor based adjustable functional generator. Microelectronics Journal, 2015, vol. 46, no. 2, p. 143-152. ISSN: 0026-2692.
Detail

AL-ZUBAIDI R-SMITH, N.; POLLI, A. From Beer to Electricity-An Energy Harvesting Experiment in the Forest. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, vol. 5, no. 4, p. 42-47. ISSN: 1213-1539.
Detail

BRANČÍK, L.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. Komentář k metodě numerické inverzní Laplaceovy transformace – možná zobecnění a analýza chyb. Slaboproudý obzor, 2014, roč. 70, č. 4, s. 6-10. ISSN: 0037-668X.
Detail

ŽÁK, T.; POVALAČ, A.; ŠOTNER, R. Telemetrie pro RC modely letadel. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2014, roč. 16, č. 6, s. 232-246. ISSN: 1213-1539.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Features of multi-loop structures with OTAs and adjustable current amplifier for second-order multiphase/quadrature oscillators. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2015, vol. 69, no. 5, p. 814-822. ISSN: 1434-8411.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; ŽÁK, T.; JAIKLA, W.; VRBA, K. Modified Current Differencing Unit and its Application for Electronically Reconfigurable Simple First-order Transfer Function. ADV ELECTR COMPUT EN, 2015, vol. 15, no. 1, p. 3-10. ISSN: 1582-7445.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; LANGHAMMER, L.; POLÁK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; PETRŽELA, J.; JAIKLA, W. Comparison of two solutions of quadrature oscillators with linear control of frequency of oscillation employing modern commercially available devices. CIRCUITS SYSTEMS AND SIGNAL PROCESSING, 2015, vol. 34, no. 11, p. 3449-3469. ISSN: 0278-081X.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Solutions of Reconnection-less OTA-based Biquads with Electronical Transfer Response Reconfiguration. In Proceedings of 25th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2015. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 2015. p. 40-45. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. First-order Reconfigurable Reconnection-less Filters Using Modified Current Differencing Unit. In Proceedings of 25th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2015. Pardubice: University of Pardubice, Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 2015. p. 46-50. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R. Matrix-pencil approach to design super-immittances. In 25th Conference Radioelektronika 2015. Pardubice: 2015. p. 34-39. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

KLEJMOVÁ, E. Comparison of parametric and non parametric methods for signal time-frequency description. In Proceedings of 25th international conference Radioelektronika 2015. Pardubice: University of Pardubice, 2015. p. 272-275. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

GÖTTHANS, T.; MARŠÁLEK, R.; BLUMENSTEIN, J.; BAUDOIN, G. Experimental evaluation of digital predistortion with FBMC and OFDM signals. In IEEE 16th Annual Wireless and Microwave Technology Conference, WAMICON 2015. Florida, USA: 2015. p. 1-3. ISBN: 978-1-4799-4608-2.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. SDE-Based Variance Simulation in Transmission Line Models with Random Excitations. In Proceedings of 25th International Conference Radioelektronika 2015. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, 2015. p. 85-88. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; PROKOP, R.; VRBA, K.; KARTCI, A.; DOSTÁL, T. Quadrature Oscillator Solution Suitable with Arbitrary and Electronically Adjustable Phase Shift. In Proceedings of the IEEE International Symposium on Circuits and Systems (ISCAS). Proceedings - IEEE International Symposium on Circuits and Systems. Lisbon, Portugal: 2015. p. 3056-3059. ISBN: 978-1-4799-8391-9. ISSN: 0271-4310.
Detail

GÖTTHANS, T.; MARŠÁLEK, R.; POSPÍŠIL, M.; BLUMENSTEIN, J.; BAUDOIN, G. Experimental Verification and Comparison of Polynomials and LUTs Predistortion Techniques. In 25th International Conference Radioelektronika 2015. 2015. p. 309-312. ISBN: 978-1-4799-8117-5.
Detail

BRANČÍK, L.; AL-ZUBAIDI R-SMITH, N. Two Approaches to Derive Approximate Formulae of NILT Method with Generalization. In Proceedings of MIPRO 2015 - 38th International Convention. Opatija, Croatia: Croatian Society for Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics - MIPRO, 2015. p. 155-160. ISBN: 978-953-233-083-0.
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T. Reconnection-less OTA-based Biquad Filter with Electronically Reconfigurable Transfers. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2015, vol. 21, no. 3, p. 33-37. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. First-order adjustable transfer sections for synthesis suitable for special purposes in constant phase block approximation. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 2015, vol. 69, no. 9, p. 1334-1345. ISSN: 1434-8411.
Detail

VYCHODIL, J. Princip a zabezpečení platebních karet. Elektrorevue - Internetový časopis (http://www.elektrorevue.cz), 2015, roč. 17, č. 3, s. 60-64. ISSN: 1213-1539.
Detail

BARTOŠ, M. WLFM radar signal ambiquity function optimalization using genetic algorithm. In Proceedings of the 21st Conference STUDENT EEICT 2015. Brno: VUT v Brně, FEKT, 2015. p. 407-412. ISBN: 978-80-214-5148-3.
Detail

BARTOŠ, M. Optimalizace váhové funkce amplitudy WLFM radarových pulsů pomocí genetického algoritmu. ElectroScope - http://www.electroscope.zcu.cz, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 1-5. ISSN: 1802-4564.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; PETRŽELA, J.; VRBA, K. Behavioral Models of Current Conveyor of Second Generation with Advanced Controllable Inter-Terminal Relations. In Proceedings of the 38th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP 2015). Prague, Czech Republic: 2015. p. 360-365. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

PETRŽELA, J. Arbitrary phase shifters with increasing phase. In Proceedings of 38th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP 2015. Praha (Czech Republic): 2015. p. 319-324. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

PETRŽELA, J. Utilization of DVCC element for modeling driven nonlinear dynamics. In Proceedings of 28th International Conference Telecommunications and Signal Processing TSP 2015. 2015. p. 325-329. ISBN: 978-1-4799-8497-8.
Detail

BARCÍK, P.; WILFERT, O.; KOLKA, Z. Coupling Efficiency Estimation of the Fully Photonic Receiver. In Proceedings of the 2015 13th International Conference on Telecommunications ConTEL 2015. Graz: Graz University of Technology, 2015. p. 1-5. ISBN: 978-1-4799-8971-3.
Detail

KLEJMOVÁ, E. Comparison of methods for AR coefficients estimation. In Sborník příspěvků studentské konference Kohútka 2015. 2015. p. 15-17. ISBN: 978-80-214-5239-8.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Confidence Intervals at Multiconductor Transmission Lines with Stochastic Excitations. In ECCTD2015 PROCEEDINGS: 22ND EUROPEAN CONFERENCE ON CIRCUIT THEORY AND DESIGN. Trondheim, Norway: Norwegian University of Science and Technology, 2015. p. 1-4. ISBN: 978-1-4799-9876-0.
Detail

ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; JEŘÁBEK, J.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.; DOSTÁL, T. Design of Current-Controlled Current Conveyor Stage With Systematic Current Offset Reduction. In 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. p. 225-228. ISBN: 978-80-261-0385-1.
Detail

ŽÁK, T.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Reconfigurable First-Order Filter Operating with Non-Ideal Parameters of Active Elements. In 2015 International Conference on Applied Electronics. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2015. p. 293-296. ISBN: 978-80-261-0385-1.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; FUJCIK, L.; DOSTÁL, T. Reconfigurable 1st Order Filters Based on Differential Voltage Input and a Single Current Output Transconductance Multiplier. In PROCEEDINGS EUROCON 2015 (IEEE Region 8, 16th International Conference on Computer as a Tool). Salamanka, Španělsko: IEEE, 2015. p. 324-327. ISBN: 978-1-4799-8569-2.
Detail

JEŘÁBEK, J.; ŠOTNER, R.; HERENCSÁR, N.; KARTCI, A. Importance of Amplitude Stability and Spectral Purity of Produced Signals in a Quadrature Oscillator. In PROCEEDINGS EUROCON 2015 (IEEE Region 8, 16th International Conference on Computer as a Tool). Salamanka, Španělsko: IEEE, 2015. p. 351-355. ISBN: 978-1-4799-8569-2.
Detail

BRANČÍK, L.; KOLÁŘOVÁ, E. Variance Assesment at Transmission Lines with Randomly Varying Parameters via SDE Theory. In Proceedings EUROCON 2015, 16th International Conference on Computer as a Tool. Salamanca, Spain: University of Salamanca, Spain, 2015. p. 287-291. ISBN: 978-1-4799-8569-2.
Detail

POMĚNKOVÁ, J.; KLEJMOVÁ, E. Identification of a time-varying model using wavelet approach and AR process. In 33rd International Conference Mathematical Methods in Economics MME 2015 - Conference Proceedings. Plzeň: University of West Bohemia, Plzeň, 2015. p. 665-670. ISBN: 978-80-261-0539-8.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; WILFERT, O.; BIOLEK, D. Simulation Model of Correlated FSO Channels. In Proceedings of 2015 Conference on Microwave Techniques (COMITE 2015). Pardubice: IEEE, 2015. p. 167-170. ISBN: 978-1-4799-8121-2.
Detail

KOLKA, Z.; BIOLKOVÁ, V.; BIOLEK, D. Ranking Algorithm for Multiphysics Symbolic Analysis with Worst-Case Error Estimation. In Proceedings of the 6th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals (CSCS '15). Tenerife, Spain: World Scientific and Engineering Academy, 2015. p. 61-65. ISBN: 978-1-61804-279-8.
Detail

ŠEBESTA, J. Programování a počítače 1 - Počítačová cvičení pro obor B-EST. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2015. s. 1-42.
Detail

ŠEBESTA, J. Programování a počítače 2 - Počítačová cvičení pro obor B-EST. Brno: FEKT, VUT v Brně, 2015. s. 1-45.
Detail

ŠOTNER, R.; KARTCI, A.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J. Modulator Based on Electronic Change of Phase Shift in Simple Oscillator. In ELECO 2015 9th International Conference on Electrical and Electronics Engineering. Bursa, Turecko: The Chamber of Electrical Engineers Bursa Branch, 2015. p. 101-105. ISBN: 978-605-01-0737-1.
Detail

PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R.; GÖTTHANS, T.; DŘÍNOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, T.; WIEERS, A. Measurement Setup for Identifying Parameters of the Encapsulated Bond Wires. In 8th Vienna International Conference on Mathematical Modelling, MATHMOD 2015. IFAC-PapersOnLine (ELSEVIER). Nizozemsko: IFAC-PapersOnLine, ScienceDirect - Elsevier, 2016. p. 936-937. ISBN: 978-3-901608-46-9. ISSN: 2405-8963.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PROKOP, R.; LAHIRI, A.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. First-order transfer sections with reconnection-less electronically reconfigurable high-pass, all-pass and direct transfer character. Journal of Electrical Engineering, 2016, vol. 67, no. 1, p. 12-20. ISSN: 1335-3632.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; HORNG, J.; VRBA, K.; DOSTÁL, T. Simple Oscillator with Enlarged Tunability Range Based on ECCII and VGA Utilizing Commercially Available Analog Multiplier. Measurement Science Review, 2016, vol. 16, no. 2, p. 35-41. ISSN: 1335-8871.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J.; KARTCI, A.; DOSTÁL, T. Discussion on Two Solutions of Inductance Simulators Using Single Controlled Gain Voltage Differencing Current Conveyor and the most Important Parasitic Effects. In Proceedings of the 26th International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016. Košice: IEEE, 2016. p. 162-167. ISBN: 978-1-5090-1673-0.
Detail

LEKOMTCEV, D.; MARŠÁLEK, R. Spectrum Sensing Under Transmitter Front-End Constraints. In Proceedings of the 23rd International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP). 2016. p. 287-290. ISBN: 978-1-4673-9555-7.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V. Simple CMOS voltage differencing current conveyor-based electronically tuneable quadrature oscillator. Electronics Letters, 2016, vol. 52, no. 12, p. 1016-1018. ISSN: 0013-5194.
Detail

BARTOŠ, M. Effective Range Doppler Algorithm Simulator using Vectorization Technique. In International Conference RADIOELEKTRONIKA 2016. Košice: Department of Electronics and Multimedia Communications,Faculty of Electrical Engineering and Informatics, 2016. p. 18-21. ISBN: 978-1-5090-1673-0.
Detail

BARTOŠ, M. EDUCATIONAL MODEL OF SYNTHETIC APERTURE SONAR USING RANGE-DOPPLER ALGORITHM. Proceedings of the 22nd Conference STUDENT EEICT 2016. Brno: 2016. p. 308-313. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

KARTCI, A.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; HERENCSÁR, N.; PETRŽELA, J. Phase shift keying modulator design employing electronically controllable all-pass sections. ANALOG INTEGRATED CIRCUITS AND SIGNAL PROCESSING, 2016, vol. 89, no. 3, p. 781-800. ISSN: 0925-1030.
Detail

POSPÍŠIL, M. Digital predistortion experiments with Matlab-controlled software defined radio. Student EEICT Proceedings of the 22th Student Competition Conference. Brno: 2016. p. 298-302. ISBN: 978-80-214-5350-0.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T. Simple Approach for Synthesis of Fractional-Order Grounded Immittances Based on OTAs. In Proceedings of 2016 39th International Conference on Telecommunications and Signal Processing (TSP). 2016. p. 563-568. ISBN: 978-1-5090-1287-9.
Detail

TER MATEN, E.; PUTEK, P.; GUNTHER, M.; PULCH, R.; TISCHENDORF, C.; STROHM, C.; SCHOENMAKER, W.; MEURIS, P.; DE SMEDT, B.; BENNER, P.; FENG, L.; BANAGAAYA, N.; YUE, Y.; JANSSEN, R.; J DOHMEN, J.; TASIĆ, B.; DELEU, F.; GILLON, R.; WIEERS, A.; BRACHTENDORF, H.; BITTNER, K.; KRATOCHVÍL, T.; PETRŽELA, J.; ŠOTNER, R.; GÖTTHANS, T.; DŘÍNOVSKÝ, J.; SCHÖPS, S.; J DUQUE GUERRA, D.; CASPER, T.; DE GERSEM, H.; RÖMER, U.; REYNIER, P.; BARROUL, P.; MASLIAH, D.; ROUSSEAU, B. Nanoelectronic COupled problems solutions - nanoCOPS: modelling, multirate, model order reduction, uncertainty quantification, fast fault simulation. Journal of Mathematics in Industry, 2016, vol. 7, no. 2, p. 1-19. ISSN: 2190-5983.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; DOSTÁL, T.; VRBA, K. Z-copy Voltage Controlled Current Follower Differential Input Transconductance Amplifier in Controllable Biquadratic Band-Pass Filter. Elektronika Ir Elektrotechnika, 2016, vol. 22, no. 4, p. 32-36. ISSN: 1392-1215.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PETRŽELA, J.; DOSTÁL, T. Voltage Differencing Current Conveyor Based Linearly Controllable Quadrature Oscillators. In 21st 2016 International Conference on Applied Electronics. International Conference on Applied Electronics. Pilsen, Czech Republic: University of West Bohemia, FEL-KAE, 2016. p. 237-240. ISBN: 978-80-261-0601-2. ISSN: 1803-7232.
Detail

KASSEM, E.; MARŠÁLEK, R.; BLUMENSTEIN, J. On the Capacity of Fractional Frequency Reuse with Three Power Levels for Non-Uniform User Distribution. In Proceedings of the 23rd International Conference on Systems, Signals and Image Processing (IWSSIP). Bratislava: 2016. p. 243-247. ISBN: 978-1-4673-9555-7.
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; POLÁK, J.; FUJCIK, L.; DOSTÁL, T. Practically Implemented Electronically Controlled CMOS Voltage Differencing Current Conveyor. In Proceedings of 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). UAE, Abu Dhabi: Khalifa University, UAE, 2016. p. 659-665. ISBN: 978-1-5090-0916-9.
Detail

KOLOUCH, J. Jazyky Verilog a SystemVerilog a jejich užití při modelování a syntéze číslicových systémů. Brno: VUTIUM, 2016. 223 s. ISBN: 978-80-214-4516-1.
Detail

KARTCI, A.; HERENCSÁR, N.; VRBA, K.; MINAEI, S. Novel Grounded Capacitor-Based Resistorless Tunable Floating/Grounded Inductance Simulator. In Proceedings of the 2016 IEEE 59th International Midwest Symposium on Circuits and Systems (MWSCAS). Abu Dhabi, United Arab Emirates: 2016. p. 747-750. ISBN: 978-1-5090-0916-9.
Detail

GÖTTHANS, T.; MARŠÁLEK, R.; GÖTTHANS, J.; BAUDOIN, G. Influence of Filter-bank RF Transceiver Chain Imperfections on Digital Predistortion Performance. In Proceedings of Thirteenth International Symposium on Wireless Communication Systems (ISWCS). Poznan, Poland: 2016. p. 623-627. ISBN: 978-1-4673-6540-6.
Detail

LEDVINA, J.; KOUDAR, I.; HORSKÝ, P. Single BJT based temperature measurement circuit without MIMC and calibration. Analog Integrated Circuits and Signal Processing, 2016, vol. 2016, no. 12, p. 1-8. ISSN: 1573-1979.
Detail

ŠOTNER, R. APPLICATIONS OF ADVANCED CONTROLLABLE ACTIVE ELEMENTS IN ELECTRONIC CIRCUITS. Brno: VUTIUM, VĚDECKÉ SPISY VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ, Edice Habilitační a inaugurační spisy, sv. 556, ISSN: 1213-418X, ISBN: 978-80-214-5450-7, 2017. p. 1-34.
Detail

KRUTÍLEK, D. Measured Properties of Anisotropic Materials Used in Aerospace Applications. In Proceedings of IEEE Student Branch Conference Mikulov 2017. Brno: VUT v Brně, 2017. p. 41-44. ISBN: 978-80-214-5526-9.
Detail

FIŠER, O.; BRÁZDA, V.; WILFERT, O. Different atmospheric effects causing FSO link attenuation: experimental results and modelling in Czech Republic. In Laser Communication and Propagation through the Atmosphere and Oceans IV. BELLINGHAM: SPIE-INT SOC OPTICAL ENGINEERING, 2015. p. 89-97. ISBN: 978-1-62841-780-7.
Detail

KRUTÍLEK, D.; DŘÍNOVSKÝ, J.; RAIDA, Z. Experimental Characterization of Aircraft Electromagnetic Protections. Radioengineering, 2021, vol. 30, no. 4, p. 654-661. ISSN: 1210-2512.
Detail

KINCL, Z.; PROKEŠ, A.; KOLKA, Z.: ULM850; Lineární driver pro 850 nm VCSEL laser. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav Radioelektroniky, Technická 12, 616 00 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/index.php?page=products&lang=cz&pers=&id=&type=&firma=&list=&id_grant=&id_news=. (prototyp)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: VDDB_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS napěťového součtově rozdílového sledovače (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_vddb_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

GÖTTHANS, T.: Prototype of the system for cont; Prototyp systému pro ovládání spotřebičů pomocí Wi-Fi. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/Gotthans_Prototyp_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; PETRŽELA, J.; GÖTTHANS, T.; DŘÍNOVSKÝ, J.; KRATOCHVÍL, T.: Bondwire tester; Šestikanálový tester bondovacích vodičů. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2014/Sotner_bondwire_tester_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: MLT_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS napěťové násobičky s proudovým výstupem (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: CCCII_I2T100; Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru (CCCII) s proudovým řízením odporu proudové vstupní svorky. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_CCCII_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; JEŘÁBEK, J.; FUJCIK, L.: MLT_I2T100; Experimentální prototyp modifikace CMOS Gilbertovy násobičky s proudovým výstupem. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_MLT_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; GÖTTHANS, T.; DŘÍNOVSKÝ, J.; PETRŽELA, J.; KRATOCHVÍL, T.: Powercell tester; Tester pro dynamické zkoušky spolehlivosti výkonových MOS buněk. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Sotner_powercell_tester_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠEBESTA, J.; KALLER, O.; POLÁK, L.; POVALAČ, A.: Lin UHF PA; UKV lineární výkonový zesilovač. UREL-SIX FEKT VUT v Brně Technická 3082/12 61600 Brno. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/Cortif_HW_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

GÖTTHANS, T.; PETRŽELA, J.; ZÁPLATA, F.; KALLER, O.: Labyrinth; Generátor labyrint chaosu s fraktálními integrátory. Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2015/labyrinth_vzorek_CZ.pdf. (funkční vzorek)
Detail

PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.; ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.: CA_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp proudem řízeného proudového zesilovače (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86 Ústav Mikroelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3058/10, N6.27. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_ca_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: CCCII_CMOS_I3T25; Experimentální prototyp CMOS proudového konvejoru s proudovým řízením transkonduktance pro změnu odporu proudové vstupní svorky (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_cccii_cmos_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

ŠOTNER, R.; JEŘÁBEK, J.; PROKOP, R.; KLEDROWETZ, V.: MLT_BJT_I3T25; Experimentální prototyp napěťové násobičky s bipolárním jádrem a proudovým výstupem (I3T25). Ústav Radioelektroniky, FEKT VUT v Brně, Technická 3082/12, SD6.86. URL: http://www.urel.feec.vutbr.cz/web_documents/produkty/2016/sotner_mlt_bjt_i3t25_cz.pdf. (funkční vzorek)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.; KOSINA, P.: Student EEICT 2016. Brno (28.04.2016)
Detail

AUBRECHT, V.; HÁZE, J.: Student EEICT 2015. Brno (23.04.2015)
Detail