Project detail

Vlastnosti titanové slitiny

Duration: 22.06.2011 — 31.03.2012

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2011-06-22 - 2012-03-31)

On the project

Cílem projektu byl výzkum vlastností titanové slitiny

Key words in English
titanium alloy properties

Mark

HS1312000816

Default language

Czech

People responsible

Mazal Pavel, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Results

MAZAL, P.; VLAŠIC, F. Únavové vlastnosti slitiny titanu Gr. 2. Brno: Zemědělské družstvo Rpety se sídlem ve Rpetech, 2012. s. 1-27.
Detail