Project detail

Výzkumné, zkušební a poradenské služby a expertízy v oblasti využití organických i anorganických surovin

Duration: 01.11.2012 — 30.06.2013

Funding resources

Neveřejný sektor - Neveřejné zdroje financování projektů (zahraniční, neveřejné tuzemské zdroje)
- whole funder (2012-11-01 - 2013-06-30)

On the project

V rámci smluvního výzkumu byla řešena problematika využití různých typů surovin ve stavebních materiálech

Description in English
In the context of contract research were solved problems with using different types of raw materials in building materials

Keywords
Výzkum; druhotné suroviny

Key words in English
Research; waste raw materials

Mark

HS12257021090701

Default language

Czech

People responsible

Bydžovský Jiří, doc. Ing., CSc. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-11-01 - 2013-06-30)