Project detail

Calculation of thermodynamic, transport and radiation properties of a plasma

Duration: 01.04.2013 — 24.12.2013

Funding resources

Neveřejný sektor - Přímé kontrakty - smluvní výzkum, neveřejné zdroje
- whole funder (2013-04-01 - 2013-12-24)

On the project

Náplní zakázky smluvního výzkumu byl výpočet termodynamických, transportních a radiačních vlastností za účelem vytvoření jednotné databáze dat pro použití v numerických simulacích elektrického oblouku ve spínacích zařízeních, např. jističích na nízké napětí. Předmětem zájmu je obloukové plazma vzduchu s příměsí mědi. Výstupem zakázky (dodávky) je soubor vlastností plazmatu vzduchu s příměsí mědi, včetně složení plazmatu (molární a hmotnostní), termodynamických vlastností (enatalpie, entropie, specifické teplo, rychlost zvuku, derivace hustoty v závislosti na teplotě a tlaku, derivace entalpie v závislosti na tlaku), transportní vlastnosti (viskozita, tepelná vodivost, elektrická vodivost) a radiační vlastnosti (koeficienty absorpce) pro různé příměsi mědi, teploty a tlaky plazmatu. Podrobnosti předmětu zakázky jsou uvedeny v Technickém dodatku, který je součástí smlouvy o dílo. Postup prací byl reportován v pravidelných měsíčních protokolech, které jsou v příloze této zprávy.

Description in Czech
Náplní zakázky smluvního výzkumu byl výpočet termodynamických, transportních a radiačních vlastností za účelem vytvoření jednotné databáze dat pro použití v numerických simulacích elektrického oblouku ve spínacích zařízeních, např. jističích na nízké napětí. Předmětem zájmu je obloukové plazma vzduchu s příměsí mědi. Výstupem zakázky (dodávky) je soubor vlastností plazmatu vzduchu s příměsí mědi, včetně složení plazmatu (molární a hmotnostní), termodynamických vlastností (enatalpie, entropie, specifické teplo, rychlost zvuku, derivace hustoty v závislosti na teplotě a tlaku, derivace entalpie v závislosti na tlaku), transportní vlastnosti (viskozita, tepelná vodivost, elektrická vodivost) a radiační vlastnosti (koeficienty absorpce) pro různé příměsi mědi, teploty a tlaky plazmatu. Podrobnosti předmětu zakázky jsou uvedeny v Technickém dodatku, který je součástí smlouvy o dílo. Postup prací byl reportován v pravidelných měsíčních protokolech, které jsou v příloze této zprávy.

Keywords
thermodynmic properties, transport properties, radiation transfer, thermal plasmas

Key words in Czech
termodynamické vlastnosti, transportní vlastnosti, radiační přenos energie v plazmatu

Mark

2013_HS18357011

Default language

English

People responsible

Coufal Oldřich, doc. RNDr., CSc. - fellow researcher
Kloc Petr, Mgr., Ph.D. - fellow researcher
Lázničková Ilona, doc. Ing., Ph.D. - fellow researcher
Aubrecht Vladimír, prof. RNDr., CSc. - principal person responsible

Units

division-VEE-CVVOZE
- (2013-04-01 - 2013-12-24)
EATON Corporation
- (1900-01-01 - not assigned)
Department of Electrical Power Engineering
- (2014-04-14 - not assigned)
division-EEN-CVVOZE
- (2013-04-01 - 2013-12-24)

Results

AUBRECHT, V. Souhrnná výzkumná zpráva k HS: Calculation of thermodynamic, transport and radiation properties of a plasma. 2014. p. 1-8.
Detail