Project detail

Kvantitativní fraktografie smykových únavových trhlin v ARMCO železe a titanu

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)

On the project

V rámci projektu budou prováděny a vyhodnocovány experimenty pro šíření únavových v zátěžných módech II, III a II+III na vzorcích z ARMCO železa a komerčně čistého titanu. Bude použita speciální technologií přípravy iniciační trhliny, která snižuje třecí efekty v počátečních stádiích šíření smykové trhliny. Pomocí stereofotogrammetrie lomových ploch v řádkovacím elektronovém mikroskopu bude získána rozsáhlá databáze hodnot popisujících topografii smykových trhlin a analyzována jejich tendence k odklánění do lokálního módu I.

Mark

FSI-J-13-2121

Default language

Czech

People responsible

Pokluda Jaroslav, prof. RNDr., CSc. - fellow researcher
Vojtek Tomáš, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Physical Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2013-01-01 - 2013-12-31)

Results

VOJTEK, T.; POKLUDA, J.; ŠANDERA, P.; HORNÍKOVÁ, J.; HOHENWARTER, A.; PIPPAN, R. Analysis of fatigue crack propagation under mixed mode II + III in ARMCO iron. INTERNATIONAL JOURNAL OF FATIGUE, 2015, vol. 76, no. 1, p. 47-52. ISSN: 0142-1123.
Detail

VOJTEK, T.; POKLUDA, J. Experimental Investigation of Modes II and III Fatigue Crack Growth in Unalloyed Titanium. Key Engineering Materials (print), 2014, vol. 592-593, no. 797-800, p. 797-800. ISSN: 1013-9826.
Detail