Project detail

Výzkum účinnosti solidifikace/stabilizace průmyslového odpadního kalu s využitím druhotných surovin

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2014

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2013-01-01 - 2014-12-31)
Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2014-01-01 - 2015-12-31)

On the project

V projektu bude prostudován proces solidifikace nebezpečného odpadu z hlediska účinnosti navázání kontaminantů do struktury solidifikátu. Úkolem bude určit optimální složení receptury, které zajistí přípravu kvalitního solidifikátu. Finální vlastnosti solidifikátu budou ověřeny sadou vhodně navržených laboratorních zkoušek. Dílčím úkolem bude studium mikrostruktury solidifikátu, jež umožní pochopit způsob navázání kontaminantů ve struktuře solidifikátu a prověření krátkodobé trvanlivost solidifikátu pro potvrzení účinnost receptury.

Description in English
The process of hazardous waste solidification in terms of contaminants incorporation effectivity into the structure of solidification product will be studied in the project. The aim is to define the optimal composition of the solidification formula that will ensure the achieving of the quality solidification product. The final properties of the solidification product will be verified by the set of laboratory experiments. A sub-task of the project will be to study the solidification product microstructure, which gives an insight in the forms of contaminants incorporation in the structure of solidification product and verification of the solidification product short-term durability to confirm the effectiveness of the solidification formula.

Keywords
solidifikace, kal, průmyslový odpad, druhotné suroviny

Key words in English
solidification, sludge, industrial waste, secondary raw materials

Mark

FAST-S-13-2104

Default language

Czech

People responsible

Bína Tomáš, Ing. - fellow researcher
Hodná Jana, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Hodul Jakub, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Melichar Jindřich, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Dohnálková Božena, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-01-01 - 2014-12-31)
Faculty of Civil Engineering
- (2013-01-01 - 2014-12-31)

Results

HODNÁ, J.; VYHNÁNKOVÁ, M.; PETRÁNEK, V. Research into the possibilities of using waste materials in newly developed industrial polymer floorings. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2014, no. 864-867, p. 597-600. ISSN: 1022-6680.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R.; BÍNA, T. The Verification of Usage Possibilities of the Hazardous Waste Solidification Product in the Construction of Road Embankment. Advanced Materials Research, 2013, vol. 2014, no. 864-867, p. 1947-1953. ISSN: 1022-6680.
Detail

HODNÁ, J.; PETRÁNEK, V.; DOHNÁLKOVÁ, B. Verification of the Possibility of the use of Secondary Raw Materials of Tubular Solar Panels as Fillers of Polymer Industrial Floors. In CMME 2014 - Abstract. Applied Mechanics and Materials. 1. Švýcarsko: Trans Tech Publication, 2015. p. 58-63. ISBN: 978-3-03835-385-0. ISSN: 1662-7482.
Detail

KOSÍKOVÁ, J.; DOHNÁLKOVÁ, B.; VYHNÁNKOVÁ, M. Polymer industrial floors - the possibility of using secondary raw materials from solar panels. World Academy of Science, Engineering and Technology, 2014, vol. 8, no. 6, p. 482-485. ISSN: 1307-6892.
Detail

VACENOVSKÁ, B.; DROCHYTKA, R. The use of cementation process for waste industrial sludge solidification. In ICBM 2013. Advanced Materials Research. Švýcarská konfederace: Trans Tech Publications, 2014. p. 252-257. ISBN: 978-3-03835-026-2. ISSN: 1022-6680.
Detail