Project detail

Studentská laboratoř pro studium dynamických účinků deformací stavebních hmot

Duration: 01.01.2013 — 31.12.2013

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- part funder (2013-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Projekt je zaměřen na rozšíření stávajícího laboratorního vybavení o komplex přístrojů a zařízení pro optickou 3D analýzu deformací stavebních materiálů a stavebních prvků.

Description in English
The project aims to expand the existing laboratory equipment aquisition of complex instruments and devices for optical 3D deformation analysis of building materials and components.

Keywords
3D měření deformací

Key words in English
3D deformation analysis

Mark

1009/2013/Aa

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2013-01-01 - 2013-12-31)