Project detail

Implementace výuky trvanlivosti pórobetonu do předmětu Trvanlivost stavebních materiálů

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

Mark

1085/2012/G1

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)