Project detail

Rozšíření laboratoře pro praktickou výuku struktury materiálů a jejich tepelně-technických vlastností

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ)

- whole funder (2012-01-01 - 2012-12-31)

On the project

Cílem projektu je doplnit přístrojové vybavení, kterým disponuje Ústav THD, Fakulty stavební v Brně tak, aby studenti byli seznamování s moderními a špičkovými laboratorními přístroji a v rámci výuky získali praktické zkušenosti s jejich obsluhou.

Description in English
The aim of the project is to complete instrumentation of student laboratory.

Keywords
tepelná vodivost; optický mikroskop

Key words in English
thermal conductivity; optical microscope

Mark

1462/2012/Aa

Default language

Czech

People responsible

Units

Institute of Technology of Building Materials and Components
- (2012-01-01 - 2012-12-31)