Project detail

Tvorba strukturované geneze artefaktu metodami optické digitalizace

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Nosnou myšlenkou projektu je aplikace pokročilých digitálních technologií a nástrojů do procesu tvorby vizuálního artefaktu (modelu, sochy). Metodika tvorby strukturované geneze návrhu bude komplexní strategií zahrnující technologický postup získávání a třídění dat s přesahem do oblasti design managementu. V projektech, ve kterých je cílem design produktu, je zásadní udržovat přehled o jednotlivých alternativách návrhu. To je nezbytné zejména v práci s organizovaným týmem lidí, kdy každý člen řeší konkrétní partii návrhu.

Mark

FSI-J-12-1798

Default language

Czech

People responsible

Fridrichová Eva, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Koutecký Tomáš, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Machálek Róbert, Ing. - fellow researcher
Tomášková Veronika, Ing. - fellow researcher
Zatočilová Aneta, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Zvonek Miroslav, doc. akad. soch., ArtD. - fellow researcher
Škaroupka David, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Machine and Industrial Design
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

ŠANDERA, Č.; ŠKAROUPKA, D. Heuristic statistical generation of graphical curves. In Mendel 2012. Mendel Journal series. 2012. s. 494-499. ISBN: 978-80-214-4540-6. ISSN: 1803-3814.
Detail

ŠKAROUPKA, D.; ŠANDERA, Č.; SEDLÁČKOVÁ, V.; KRÁL, J. Developing of the manipulative sketch generator for the product design. In 53. Mezinárodní konference kateder částí a mechanismů strojů. Brno: 2012. p. 297-302. ISBN: 978-80-214-4533-8.
Detail

KOUTECKÝ, T.; PALOUŠEK, D.; BRANDEJS, J. Method of photogrammetric measurement automation using TRITOP system and industrial robot. OPTIK, 2013, vol. 124, no. 18, p. 3705-3709. ISSN: 0030-4026.
Detail

MACHÁLEK, R.; ŠKAROUPKA, D.; FRIDRICHOVÁ, E.; ONDRA, M.: fotogrammetrický stand; Stojan pro fotogrammetrické skenování. FSI VUT Brno Technická 2896/2 616 69 Brno Odbor Průmyslového designu, ÚK místnosti B2/304. URL: http://uk.fme.vutbr.cz/digitalni_knihovna/. (funkční vzorek)
Detail