Project detail

Mechanické hodnocení kostní tkáně svalku

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

On the project

Obecným často diskutovaným problémem jsou materiálové charakteristiky svalku, callus, v jeho jednotlivých etapách hojení. Mechanické vlastnosti kosti jsou dány její strukturou a materiálovými vlastnostmi. Získání věrohodných informací pro výpočtové modelování kostních tkání je značně problematické. Řada bariér je spojená se získáním experimentálních vzorků, které mají jiné vlastnosti mimo tělo. Druhou velmi častou problematikou je otázka tvaru svalku, callus, a to jak z pohledu jako celku, tak i postupné tvorby kostní tkáně uvnitř.

Mark

FSI-J-12-5

Default language

Czech

People responsible

Ebringerová Veronika, Ing. - fellow researcher
Florian Zdeněk, doc. Ing., CSc. - fellow researcher
Krpalek David, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Marcián Petr, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Řehák Kamil, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

Results

MANEK, F.; MARCIÁN, P.; FLORIAN, Z.; VALÁŠEK, J.; EBRINGEROVÁ, V. Biomechanical Study of Lumbar Spinal Fixation Device. Applied Mechanics and Materials, 2012, vol. 2012, no. 232, p. 142-146. ISSN: 1660-9336.
Detail

MARCIÁN, P.; BORÁK, L.; KONEČNÝ, O.; NAVRÁTIL, P.; FLORIAN, Z. Computational Modeling of Interaction of Dental Implant with Mandible. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 245, no. 1, p. 57-62. ISSN: 1660-9336.
Detail

ŘEHÁK, K.; SKALLERUD, B. Strain analysis of bone healing. In Engineering Mechanics 2014. 1. Svratka: BUT, 2014. p. 540-544. ISBN: 978-80-214-4871-1.
Detail

ŘEHÁK, K.; SKALLERUD, B. Micro-CT Based Imaging and Numerical Analysis of Bone Healing. In Local Mechanical Properties X. Key Engineering Materials (print). Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. p. 141-144. ISBN: 978-3-03835-062-0. ISSN: 1013-9826.
Detail

EBRINGEROVÁ, V.; MARCIÁN, P.; VALÁŠEK, J.; FLORIAN, Z. Stress-Strain Analysis of Hip Joint after Application of Total Hip Arthroplasty with Consideration of Wear. Applied Mechanics and Materials, 2013, vol. 245, no. 1, p. 80-84. ISSN: 1660-9336.
Detail