Project detail

Testování a modelování chování miniaturních těles pro měření lomové houževnatosti

Duration: 01.01.2012 — 31.12.2012

Funding resources

Brno University of Technology - Vnitřní projekty VUT

- whole funder (2012-01-01 - 2013-12-31)

On the project

Projekt bude zaměřen na testování miniaturních těles pro tříbodový ohyb. Důraz bude kladen na získání zkušeností s přípravou a testováním tohoto typu těles, dále bude kladen důraz na aplikaci vhodných doplňkových měřících metod během vlastní zkoušky (potenciometrická metoda, akustická emise, obrazová analýza). Bude provedeno modelování chování měřených těles pomocí vhodných modelů porušení MKP. Testovanými materiály by měli být oceli pro energetické aplikace a také pokroková ocel Eurofer97 vyvinutá pro aplikace v jaderné energetice.

Mark

FSI-J-12-27/1733

Default language

Czech

People responsible

Dlouhý Ivo, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Foret Rudolf, prof. Ing., CSc. - fellow researcher
Šohaj Pavel, Ing., Ph.D. - fellow researcher
Stratil Luděk, Ing., Ph.D. - principal person responsible

Units

Institute of Materials Science and Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)
Faculty of Mechanical Engineering
- (2012-01-01 - 2012-12-31)

Results

ŠOHAJ, P. Lokální změny mikrostruktury a mechanických vlastností heterogenních svarových spojů. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012 sborník doktorské konference. Brno: 2012. s. 101-106. ISBN: 978-80-87434-06-2.
Detail

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I. Studie tvárného mechanismu porušování oceli Eurofer97. In Víceúrovňový design pokrokových materiálů 2012. Brno: Ústav fyziky materiálů AV ČR, v.v.i., 2012. s. 59-64. ISBN: 978-80-87434-06-2.
Detail

STRATIL, L.; HADRABA, H.; ŠIŠKA, F.; DLOUHÝ, I. A calibration of Gurson-Tvergaard-Needleman micromechanical model of ductile fracture. In Engineering mechanics 2013. Praha: Institute of Thermomechanics AS CR, v. v. i., 2013. p. 560-566. ISBN: 978-80-87012-47-5.
Detail

STRATIL, L.; HADRABA, H.; DLOUHÝ, I. Ductile damage identification and tensile notch effect for Eurofer97 steel. Acta metalurgica slovaca, 2013, vol. 2013(3), no. 1, p. 185-190. ISSN: 1338-1660.
Detail

STRATIL, L.; HADRABA, H.; KOZÁK, V.; DLOUHÝ, I. Identification and application of Gurson–Tvergaard–Needleman model for sub-sized three-point-bend geometry. Acta Technica ČSAV, 2013, vol. 2013 (58), no. 2, p. 141-155. ISSN: 0001-7043.
Detail